Skrajnie drogowe - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1540
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Skrajnie drogowe - wykład - strona 1 Skrajnie drogowe - wykład - strona 2 Skrajnie drogowe - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Skrajnie drogowe
Skrajnia taboru samochodowego (skrajnia drogowa) ma kształt prostokąta, z odpo­wiednio ściętymi narożami. Wymiary skrajni ruchu na i pod obiektem zależą od klasy drogi.
Zgodnie z rozporządzeniem [46] rozróżnia się następujące klasy dróg (ozna­czane odpowiednimi symbolami):
1) autostrady, (A),
2) ekspresowe, (S),
3) główne ruchu przyspieszonego, (GP),
4) główne, (G),
5) zbiorcze, (Z),
6) lokalne, (L),
7) dojazdowe, (D).
Wymagany kształt skrajni na drogach odpowiednich klas pokazano na rysun­kach 4.5-4.8.
Wymiary skrajni na obiekcie inżynierskim powinny być dostosowane do skraj­ni obowiązującej na drodze danej klasy, w tym szerokość jezdni na obiekcie inży­nierskim nie może być mniejsza niż przed obiektem, jednak dopuszczalne są pewne odstępstwa, pozwalające na zmniejszenie szerokości elementów drogi na obiekcie mostowym w następujących przypadkach [42]:
- długość mostu lub wiaduktu zlokalizowanego w ciągu drogi klasy S jest większa od 200 m,
- długość mostu lub wiaduktu zlokalizowanego w ciągu drogi klasy GP, G i Z jest większa od niż 100 m,
- długość tunelu zlokalizowanego w ciągu drogi klasy A i S jest większa niż 200 m,
- długość tunelu zlokalizowanego w ciągu drogi GP oraz dróg klasy niższej jest większa niż 100 m,
- istniejących mostów i wiaduktów włączonych do autostrad płatnych, a także pod­dawanych odbudowie, rozbudowie i przebudowie w ciągu dróg wszystkich klas.
Zmniejszenie podstawowych wymiarów skrajni poziomej jest dopuszczalne pod warunkiem zachowania następujących odległości: a) między krawędzią jezdni, a:
- prowadnicą bariery stalowej lub pionowych elementów zaiysu ściany bocznej bariery betonowej na drogach klas A, S, GP, G i Z,
- balustradą na drogach klas G i Z,
- ścianą tunelu na drogach klas A, S i GP nie mniej niż 1,0 m,
b) między krawędzią jezdni, jeśli jest ograniczona krawężnikiem wystającym po­nad poziom nawierzchni jezdni nie mniej niż 0,14 m, a:
- prowadnicą bariery stalowej lub pionowych elementów zarysu ściany bocznej bariery betonowej na drogach klas GP, G i Z na terenie zabudowy oraz dróg
klas L i D,
- balustradą na drogach klas L i D,
- ścianą tunelu na drogach klas G, Z, L i D,
- prowadnicą bariery stalowej, mocowanej bezpośrednio do konstrukcji, na dro­dze GP i drogach niższych klas
nie mniej niż 0,5 m. Wysokość skrajni drogi, powinna być nie mniejsza niż:
4,70 m - nad drogą klasy A, S lub GP,
2) 4,60 m - nad drogą klasy G lub Z,
3) 4,50 m - nad drogą klasy L lub D.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz