Ruchu pieszy i rowerowy - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ruchu pieszy i rowerowy  - wykład - strona 1 Ruchu pieszy i rowerowy  - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Skrajnie ruchu pieszego i rowerowego
Skrajnia ruchu pieszego i rowerowego ma kształt prostokąta (rys. 4.14). Wysokość skrajni nad chodnikiem lub ścieżka rowerową powinna być nie mniejsza niż 2,50 m, a wypadku ich przebudowy albo remontu może być zmniejszona do 2,20 m.
Szerokość chodnika nie powinna być mniejsza od 1,5 m (dopuszcza się wyjąt­kowe zmniejszenie szerokości chodnika do 1,0 m, jeśli przeznaczony jest on wy­łącznie do ruchu pieszych). Jeśli chodnik usytuowany jest bezpośrednio przyjezdni lub przy pasie postojowym, to wliczając opaską bezpieczeństwa, minimalna szero­kość chodnika nie powinna być mniejsza niż 2,0 m (efektywna szerokość chodnika 1,5 m + opaska bezpieczeństwa 0,5 m), a w przypadku przebudowy albo remontu drogi dopuszcza się miejscowe zmniejszenie szerokości chodnika do 1,25 m, jeżeli jest on przeznaczony wyłącznie do ruchu pieszych. Do szerokości chodnika nie za­licza się przestrzeni potrzebnej na umieszczenie znaków drogowych, tablic infor­macyjnych itp.
Standardowa opaska bezpieczeństwa szerokości 0,5 m powinna być poszerzo­na, jeśli chodnik jest usytuowany przy ulicy klasy S, GP lub G. W tych przypadkach chodnik powinien być oddzielony od krawędzi jezdni pasem szerokości:
10,0 m - dla ulic klasy S, 5,0 m - dla ulic klasy GP, 3,5 m - dla ulic klasy G.
W wyjątkowych przypadkach oraz przy przebudowie albo remoncie ulic, do­puszczalne jest usytuowania chodnika bezpośrednio przy jezdni, przy czym dla ulic klasy S i GP pod warunkiem zastosowania ogrodzenia oddzielającego chodnik od jezdni lub innych urządzeń zapewniających bezpieczeństwo ruchu. Jakkolwiek prze­pisy tego wyraźnie nie mówią, podobną zasadę należy stosować dla chodników usy­tuowanych na obiektach w ciągu wymienionych klas.
Szerokość ścieżki rowerowej:
- jednokierunkowej, powinna wynosić nie mniej niż 1,5 m,
- dwukierunkowej, powinna wynosić nie mniej niż 2,0 m,
- z której mogą korzystać piesi, powinna wynosić nie mniej niż 2,5 m.
Zasady ustalania odległości od krawędzi jezdni (opaski bezpieczeństwa) ście­żek rowerowych są takie same jak dla chodników.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz