Szczególne uprawnienia i obowiązki banków komercyjnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1288
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Szczególne uprawnienia i obowiązki banków komercyjnych - strona 1 Szczególne uprawnienia i obowiązki banków komercyjnych - strona 2 Szczególne uprawnienia i obowiązki banków komercyjnych - strona 3

Fragment notatki:

Szczególne uprawnienia i obowiązki banków komercyjnych Rozdział 8 - art.92 a i następne - wyliczają obowiązku i uprawnienia. Uprawnienia banku Sekurytyzacja - możliwość emitowania papierów wartościowych Zabezpieczanie wierzytelności w kwestiach bankowych Potrącenie bankowe Moc prawna dokumentów urzędowych dla dokumentacji bankowej - punktem decydującym w każdym postępowaniu są dowody, pierwszym ze środków dowodowych we wszystkich procedurach jest dokument (w prawie nie ma definicji dokumentu, ale na użytek poszczególnych procedur trochę się je definiuje); w prawie bankowym bierzemy pod uwagę postępowanie cywilne, dlatego stosujemy się do kc, który mówi o dokumentach urzędowych (wytworzonych przez organy administracji publicznej w zakresie ich działalności) i dokumentach prywatnych (wytworzonych przez kogokolwiek innego niż organ administracji publicznej); z dokumentami urzędowymi jest związane domniemanie prawdziwości - stan potwierdzony w dokumencie jest zgodny z prawem; dokumenty prywatne mają dużo słabsze domniemanie - kwestia ich prawdziwości wymaga udowodnienia; dokumentacja wytwarzana przez bank w rozumieniu kc jest dokumentacją prywatną - korzysta z domniemania osobowego, tej osoby, która wystawiła ten dokument, ale dokumentacja, która została prawidłowo wytworzona (zgodnie z prawem powszechnym i statutem banku) ma moc dokumentów urzędowych - korzysta z tego samego domniemania, co dokumentacja urzędowa (stwarza to nierówno rzędność stron) Przywilej egzekucyjny banku - daje bankom uproszczoną sytuację na gruncie postępowania cywilnego; podstawą do wszczęcia postępowania egzekucyjnego jest tytuł wykonawczy (w kc jest to tytuł egzekucyjny - a to z kolei może być np. prawomocny wyrok, żeby go uzyskać trzeba tę osobę pozwać, doprowadzić do postępowania i uprawomocnienia wyroku; potem trzeba przeprowadzić dla tytułu egzekucyjnego postępowanie klauzulowe, żeby uzyskać klauzulę wykonalności); w tej chwili dokumentacja sporządzona przez banki staje się tytułem egzekucyjnym (czyli mogą ominąć całe postępowanie przygotowawcze, zostaje im tylko postępowanie klauzulowe - odbywa się w ramach posiedzenia niejawnego) Prawo wydawania i stosowania regulaminów bankowych - ogólne wzorce umów, ogólne warunki umów są tożsame z regulaminami; wszyscy przedsiębiorcy, którzy świadczą masowe usługi mają takie prawo; wynika to z zasady swobody umów; regulamin to przygotowana przez przedsiębiorcę stypizowana, standardowa treść czynności; wszystkie te umowy mają charakter atchezyjny? (posługiwanie się takimi umowami nie jest de facto obowiązkowe, można negocjować, ale indywidualnego umawiania się nie praktykuje); kc wyłącza czasem stosowanie tych regulaminów; kc określa też sposób posługiwania się takim regulaminem, posługiwanie się nim wiąże się z przestrzeganiem pewnych reguł :

(…)

… do innych (art.105 i nast. - czasem bank ma obowiązek udzielenia informacji; tajemnica nie działa w stosunku do:
innych banków
wymiaru sprawiedliwości
organy administracji publicznej (nadzór bankowy)
Mają prawo do uzyskiwania informacji, ale tylko w sytuacjach przewidzianych w prawie bankowym
Przeciwdziałanie „praniu brudnych pieniędzy
Realizowanie płat i należności o charakterze publiczno - prawnym
Bankowy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz