Szacowanie opłacalności inwestycji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1008
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Szacowanie opłacalności inwestycji - strona 1 Szacowanie opłacalności inwestycji - strona 2 Szacowanie opłacalności inwestycji - strona 3

Fragment notatki:


METODY SZACOWANIA OPŁACALNOŚCI INWESTYCJI Szacowanie cash flows. Przez Cash flows rozumie się strumienie gotówki generowane w wyniku realizacji projektu inwestycyjnego, CF.
Dwa typy projektów. Projekt zwykły - konwencjonalny. Projekt niekonwencjona lny. Tab. #. Przykłady projektów niekonwencjonalnych i konwencjonalnych.
Nazwa
Cash flow w latach [zł]
projekt
0
1
2
3
4
5
W
-100 000
50 000
40 000
30 000
25 000
5 000
X
-100 000
-30 000
-20 000
50 000
150 000
200 000
Y
-80 000
60 000
-50 000
75 000
60 000 20 000
Z
-200 000 150 000
50 000
40 000
30 000
-20 000
P
-150 000
-20 000
-20 000
-25 000
-25 000
-30 000
Jednym z ważniejszych problemów jest szacowanie wielkości wydatków inwestycyjnych i rozłożenie ich w czasie. Schemat procesu szacowania wydatków przedstawia rysunek #.
Krok 1. Koszt nowego projektu (zakupu maszyn, urządzeń, budowy, itp.) plus koszty instalacji i plus koszty transportu PLUS Krok 2. Wzrost środków obrotowych żądanych w wyniku uruchomienia nowej inwestycji MINUS Krok 3. Wpływ ze sprzedaży aktywów istniejących - jeśli np. nowy projekt polega na wymianie starych aktywów. PLUS lub MINUS Krok 4. Podatki związane ze sprzedażą starych lub zakupem nowych aktywów. RÓWNA SIĘ Początkowy wypływ gotówki = NINV Rys. # Obliczanie NINV (net investment) - początkowy wypływ gotówki
Jeśli rozważany projekt inwestycyjny wymaga wypływów gotówki przez więcej niż jeden rok Obliczanie wartości obecnej nakładu inwestycyjnego dla projektu X.
rok
wypływ PVIF
PV(NINV)
0
100 000
1.0
100 000
1
30 000
0.909
27 270
2
20 000
0.826
16 520
143 790
Ogólnie Cash Flow oblicza się jako
CF = zysk po opodatk. + wydatki niegotówkowe (koszt amortyzacji)

(…)

…, P3, P4 ().
Rys. 8. Uwzględnienie  versus średni ważony koszt kapitału WACC
Przykład 7.8 na podstawie [48].
Firma TOR Corporation rozważa projekty inwestycyjne na przyszły rok. Po wstępnej selekcji, dalszej analizie są poddane inwestycje o takiej samej stopie ryzyka [48], dla których IRR jest większe niż 10%.
Tab. Projektowane inwestycje.
Nazwa projektu
Żądany kapitał inwestycyjny [mln…
… kapitału zgodne z istniejącą strukturą kapitału firmy.
Średni ważony koszt kapitału inwestycyjnego.
Najtańsza forma pozyskania kapitału inwestycyjnego W1 = = 12,5 mln. zł.
Na kwotę tę składa się:
5 mln. zł - kredyt bankowy (0.4), 1,25 mln. zł - akcje preferowane (0.1), reszta - 6,25 mln. zł - kapitał własny (0.5).
Średni ważony koszt 12,5 mln. zł kapitału inwestycyjnego wynosi
k(W1) = 0,40 * 5,4 % + 0,1 * 10 % + 0,5 * 15,6 % = 10, 96 %
Kapitał inwestycyjny przekraczający 12,5 mln. zł W2 = = 7,5 mln. zł
Na kwotę tę (zgodnie z celową strukturą finansowania) składają się: 3 mln. zł - kredyt bankowy (0.4) z 6 % kosztem, 0,75 mln. zł - akcje preferowane (0.1) z 10 % kosztem, 3,75mln. zł - środki obrotowe własne (0.5) z 15,6 % kosztem.
Średni ważony koszt kapitału W2 wynosi
k(W2) = 0,4 * 6 % + 0,1 * 10…
… Value)
4.Wewnętrzna stopa zwrotu, IRR (Internal Rate of Return)
5.Wskaźnik zyskowności, PI (Profitability Index).
1. Okres zwrotu
a) dla NCFi = const, i = 1,2,...,n
PB = NINV/NCF
b) dla różnych NCFi PB = t + (b-c)/d-c), gdzie
t- ostatni pełny rok, w którym skumulowana NCF jest mniejsza niż wydatek inwestycyjny,
b - wydatek inwestycyjny -NINV,
c - skumulowane wpływy gotówkowe w roku t,
d - skumulowane…
….
Wykonując symulację NPV zakłada się (lub estymuje) dla każdej zmiennej (lub wybranych) odpowiednie rozkłady prawdopodobieństwa. W wyniku symulacji otrzyma się
jako zmienną losową o wartości oczekiwanej oraz wariancji σ2NPV lub odchyleniu standardowym σNPV. Można również otrzymać odpowiednią dystrybuantę zmiennej losowej NPV.
Metoda uwzględniania β-ryzyka
Ri = Rf + βi (Rm - Rf)
Rozważmy 4 projekty P1, P2…
… % + 0,5 * 15,6 % = 11,2 %
Ponieważ są już wyczerpane możliwości korzystania z tańszych form finansowania, firma może uzyskać dowolną kwotę W3 kapitału inwestycyjnego po koszcie
k(W3) = 0,4 * 6 % + 0,1 * 10 % + 0,5 * 15,9 % = 11, 35 %.
Koszt planowanego kapitału ilustruje rys..
Rys. Koszt krańcowy kapitału inwestycyjnego.
II. Wyznaczenie optymalnego budżetu inwestycyjnego.
Rys.. Krzywa stopy zwrotu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz