Sytuacja osoby trzeciej w postępowaniu egzekucyjnym-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1365
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sytuacja osoby trzeciej w postępowaniu egzekucyjnym-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

3/3. Sytuacja osoby trzeciej w postępowaniu egzekucyjnym.
Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji reguluje sytuacje prawna osoby trzeciej. W tym zakresie można wyróżnić:
- po pierwsze, sytuacje gdy osoba trzecia jest zainteresowana wszczęciem post. egzekucyjnego, które nie zostało podjęte. W p.e.a nie zostały przyjęte jednolite rozwiązania, a to z tego względu, że zakres uprawnień osoby trzeciej jest różny w zależności od rodzaju tytułu egzekucyjnego. Jak już zostało wskazane, gdy obowiązek wypływa z orzeczenia sądowego, orzeczenia innego organu oraz bezpośrednio z przepisu prawa, gdy organ lub instytucja bezpośrednio zainteresowana lub powołana do czuwania nad wykonaniem obowiązku nie podejmuje czynności w celu wszczęcia egzekucji lub takiej jednostki brak, osoba trzecia nabywa status wierzyciela (art. 5 par 2 pkt 1 pea). Jeżeli natomiast obowiązek wynika z innych tytułów egzekucyjnych (np. decyzji), osoba, której interes prawny lub faktyczny został naruszony w wyniku niewykonania obowiązku , oraz organ zainteresowany wykonaniem obowiązku mają prawo skargi na bezczynność wierzyciela do orany wyższego stopnia. Na postanowienie o oddaleniu skargi służy zażalenie. W takich przypadkach zatem osoba nie nabywa statusu wierzyciela, a może bronić się tylko składając skargę;
- po drugie, sytuacje dotycząca obrony osoby trzeciej przed egzekucją skierowana do rzeczy lub prawa majątkowego, do którego rości sobie prawa (art. 38 pea, zobaczyć na ten temat środki zaskarżenia).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz