Systemy polityczne państw europejskich 2

Nasza ocena:

4
Pobrań: 14
Wyświetleń: 441
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systemy polityczne państw europejskich 2 - strona 1

Fragment notatki:

SYSTEMY POLITYCZNE PAŃSTW EUROPEJSKICH
29.11.2012
BELGIA, HOLANDIA
BELGIA
USTRÓJ POLITYCZNY
Monarchia konstytucyjna dziedziczona za pomocą zasady primogenitury
Konstytucja z 7 lutego 1831 roku (wielokrotnie nowelizowana) obowiązuje do dziś
Organy państwowe:
- Król
- Rząd - Izba Reprezentantów i Senat SYSTEM WYBORCZY
Wybory powszechne, tajne, proporcjonalne i obowiązkowe
Czynne prawo wyborcze - 18 lat
Bierne prawo wyborcze - 21 lat
Wybory odbywają się w jednej turze Kandydat do Izby Reprezentantów musi uzyskać co najmniej 500 podpisów w stolicy i 200 w innych okręgach wyborczych MONARCHA
Uprawnienia:
posiada inicjatywę ustawodawczą
mianuje i odwołuje ministrów na wniosek premiera
może wydawać zarządzenia i decyzje niezbędne do wydawania ustaw, tzw. ordonanse królewskie
jest naczelnym zwierzchnikiem sił zbrojnych
może odroczyć posiedzenie obu izb
sprawuje zwierzchnictwo nad polityką zagraniczną, z wyjątkiem uprawnień w zakresie wspólnot i regionów
PARLAMENT
dwuizbowy: Senat i Izba Reprezentantów
obie izby Parlamentu mają charakter przedstawicielski
zbiera się na sesjach zwoływanych i zamykanych przez króla
minimalny czas pracy parlamentu w ciągu roku- 40 dni
posiedzenia obu izb są publiczne
nie można być jednocześnie członkiem obu izb
IZBA REPREZENTANTÓW
niższa izba
150 deputowanych wybieranych w wyborach powszechnych na 4 lata
inicjatywa ustawodawcza
kompetencje:
- przyznawanie naturalizacji - uchwalanie ustaw dotyczących cywilnej i karnej odpowiedzialności ministrów króla - uchwalanie budżetu i przyjmowania sprawozdań z jego wykonywania - ustalanie liczebności armii - prawo interpelacji rządu i ministrów
- uchwalenia wotum zaufania dla gabinetu lub wyrażania mu wotum nieufności
SENAT
Izba wyższa
kadnecja - 4 lata
skład: 71 senatorów + dzieci króla
- 25 wybieranych bezpośrednio przez wyborców należących do niderlandzkiej grupy językowej - 15 wybieranych bezpośrednio przez wyborców z francuskiej grupy językowej - 10 desygnowanych przez Radę Flamandzką ze swego grona

(…)

…. Nastepnie
dzieli sie liczbe uzyskanych głosów przez liczbe przyznanych ju_ mandatów i rozdziela sie
pozostałe wolne mandaty a_ do wyczerpania wedle najwiekszego ilorazu.
Pierwsza Izba Stanów Generalnych składa sie z 75 deputowanych wybieranych przez
deputowanych Stanów Prowincjonalnych na zasadzie proporcjonalnosci. Jesli ustawa okresli
kadencje Stanów Prowincjonalnych na okres inny ni_ 4 lata, kadencja…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz