System ochrony atmosfery - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System ochrony atmosfery - wykład - strona 1 System ochrony atmosfery - wykład - strona 2

Fragment notatki:

System ochrony atmosfery (SOA)    Główne niedoskonałości dotychczas kreowanej w Polsce polityki ekologicznej  w zakresie ochrony atmosfery to przede wszystkim przypadkowy wybór celów i  rozproszenie środków. Jest to spowodowane z jednej strony brakiem nowoczesnych  metod planowania przedsięwzięć służących zmniejszeniu skażenia powietrza, z  drugiej zaś wynika z niedoskonałości rozwiązań legislacyjnych.  Brak jasno określonej metodyki planowania powoduje, że  znikoma ilość  dotychczasowych  miejskich, wojewódzkich czy regionalnych programów ochrony   atmosfery:   -  nie precyzowała wystarczająco stanu wyjściowego  -  nie określała jednoznacznie celu (docelowego stanu skażenia)  -  nie przedstawiała wariantowych możliwości rozwiązań  -  nie dokonywała oceny wielkości zmniejszenia emisji, będącej przecież  czynnikiem bezpośrednio zagrażającym organizmom żywym.    Wobec tego nie mogła ona wskazywać optymalnej drogi osiągnięcia poprawy  istniejącego, często bardzo niekorzystnego stanu.  Punktem wyjścia do skutecznej i efektywnej ochrony powietrza  atmosferycznego muszą  być bowiem:  -  przyjęcie imisji jako podstawowego parametru  odniesienia przy ocenie wszelkich  planowanych przedsięwzięć,  -  analiza wszystkich czynników wpływających na poziom skażenia powietrza  -  przestrzenno-czasowy rozkład zanieczyszczeń,  - precyzyjne  określenie przyczyn skażenia istniejącego lub potencjalnego  (w  planowanych inwestycjach),  -  wykorzystanie wszelkich  możliwych, a nie tylko technicznych środków,  -  objęcie planowanymi działaniami całego terenu  podlegającego ochronie,  -  wybór rozwiązań  na podstawie jasno określonych kryteriów ich efektywności przy  użyciu przejrzystych metod oceny.  Przy opracowywaniu programów i planów  ochrony atmosfery należy liczyć się  ze znacznymi nakładami finansowymi.  Celem tworzenia i funkcjonowania SOA  jest więc osiągnięcie lub utrzymanie na  całym obszarze jego działania stanu zanieczyszczenia powietrza poniżej dopuszczalnych  lub zadanych wartości wskaźników charakteryzujących ten stan (np. wartości max  dopuszczalnych imisji, dozy zanieczyszczeń, częstości przekraczania max  dopuszczalnych imisji). Żądany stan winien być osiągnięty najmniejszym nakładem  kosztów.    ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz