System całkowitej analizy chemicznej - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 343
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System całkowitej analizy chemicznej - omówienie - strona 1 System całkowitej analizy chemicznej - omówienie - strona 2 System całkowitej analizy chemicznej - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

SYSTEMY CAŁKOWITEJ ANALIZY CHEMICZNEJ
(Total Chemical Analysis System - TAS)
Gwałtowny wzrost zapotrzebowania na szybkie pomiary w układzie
on-line w celu [1]:
kontroli procesów w czasie rzeczywistym,
poprawa jakości produktów,
podniesienie bezpieczeństwa pracy,
dotrzymanie standardów środowiskowych,
szybkiego oznaczania coraz szerszego spektrum
syntetyzowanych związków (chemia kombinatoryjna),
określenia aktywności biologicznej coraz szerszej gamy
związków.
Wydawało się, że czujniki i bioczujniki są idealnym
rozwiązaniem tego problemu
Przykład: zastosowanie elektrody szklanej do ciągłych pomiarów pH
układu on-line (po zanurzeniu w badanym roztworze).
W praktyce okazało się, że zarówno selektywność jak i czas
życia jest zbyt niski aby większość znanych czujników chemicznych
mogła być zastosowana do:
monitoringu
kontroli procesowej.
Stwierdzono natomiast, że te same czujniki można z powodzeniem
stosować do pomiarów w układzie on-line.
Stosując więc odpowiednie urządzenia do:
pobierania próbek,
obróbki próbek,
podawania próbek
w połączeniu z czujnikiem można w zasadzie uzyskać wyniki
analityczne o takiej samej zawartości informacji.
Zintegrowany system, który umożliwia przeprowadzenie wszystkich
operacji i czynności prowadzących do uzyskania wyniki końcowego
analizy to znaczy:
pobranie próbek,
obróbka wstępna,
transport,
obróbka chemiczna,
rozdzielanie analitów,
izolacja produktów,
detekcja,
obróbka danych w sposób całkowicie zautomatyzowany określa
się terminem System Całkowitej Analizy Chemicznej [2].
Rozróżnia się dwa podstawowe typy urządzeń TAS:
Typ I - układy oparte na wykorzystaniu wstrzykowej analizy przepływowej
( Flow Injection Analysis - FIA);
Typ II - układy oparte na wykorzystaniu wysokosprawnej chromatografii
cieczowej bądź też elektroforezy kapilarnej.
Systemy takie choć stanowią poważny krok na drodze rozwoju analityki
w układzie on-line (analityka procesowa) to jednak nie są pozbawione
poważnych wad i niedogodności.
Do najważniejszych z nich należą:
I - typ urządzeń TAS: - wolny transport próbki,
- duże zużycie reagentów i medium stanowiącego


(…)

… chemicznym. Należy w tym miejscu stwierdzić, że
gabaryty klasycznego urządzenia µ-TAS nie muszą być wcale małe,
chyba, że czynnikiem krytycznym jest właśnie wielkość urządzenia.
Znacznie ważniejszy jest poziom integracji i automatyzacja
urządzeń.
W praktyce, urządzenie µ-TAS może być normalnie podłączone do:
pojemników z płynami i reagentami,
źródeł zasilania (tak jak mikroprocesor w komputerze).
Główne obszary zastosowania systemów µ-TAS to:
Analiza kliniczna [4]
urządzenia diagnostyczne przy łóżku pacjenta ( bedside).
Biochemia i biotechnologia [5]
polowa analiza kodu genetycznego.
Analityka środowiskowa
autonomiczne układy pomiarowe wykorzystywane np. do kontroli
jakości wody.
Na prawdziwy system µ-TAS składa się kilka funkcji zintegrowanych
w jednym urządzeniu.
Dalszy impuls do rozwoju systemów µ…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz