System administracji terytorialnej w Prusach

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1204
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System administracji terytorialnej w Prusach - strona 1

Fragment notatki:

System adm terytorjalnej w Prusach
W1815 r wprowadzono Prusach jednolity system administracji terytorjalnej.Kraj podzielono na :
1.Prowincje-na czele każdej prowincji stał nadprezydent.Przy prezydentach utworzono RadE prowincjonalna , do której kompetencji należało współdziałanie w wydawaniu zarządzen policyjnych orazrostrzeganie spraw lokalnych i opiniowanie spraw przekazanych przez rzad.Prowincje dziekiły się na REJENCJE z mianowanymi przez króla prezydentami rejencji.
2.POWIATY były kolejnym szczeblem podziału administracyjnego .Naczele powiatów stali starostowie , którzy w prusach zwani byli landratami .łandratmianowany był przez króla, podlegały mu sprawy zwiazane z administracją polityczna powiatu.Stał on na czele org wykonawczego , samorzadu powiatowego a podstawowym org sam.pow. był sejmik powiatowy.Składał sie z 25 osób wybieranych przez specjalne kolegia wyborcze na 6letnią kadencje. Org wykonawczym sam pow a zarazem org kolegialnym adm rzadowej był wydział powiatowy. Skałdał sie on z landrata oraz 6 członków wybieranych przez sejmik 3. Gminy wiejskie i miejskie były najnizsza jednostka administracyjna i samorzadowa.Sam. miejski powstał najwczesniej z inisjatywy reformatora Karola von Stejna. Wydana wówczas ordynacja o miastach likwidowa dotychczasowy ustrój i wprowadzały organy sam. ,poddane silnej kontroli państwa. Tym warznym organem sam była rada miejska , pochodzaca z wyborów , będąca organem rzadzacym , ale i sprawujaca władze nad org sprawujacymi władze wykonawcza . Org tym był burmistrz , a w wiekszych miastach był to nadburmistrz .Poza tym w układzie sam ważna role odgrywał magistrat - rada złozona z burmistrza i ławników. Na czele gminy wiejskiej stał przełożony gminy , czyli jej naczelnik .Wraz z ławnikami tworzył on przedstawicielstwo gminne , które nazywało sie też zgromadzeniem gminnym. W Prusach istniała Polska prowincja - Wielkie Ksiestwo Poznańskie , które powstało po 1814r. Nie był to oddzielny twór państwowy , ale był integralna częścią pruskiej adm. Prowincja polska wyruzniała się tym ,że posiadała instytucje NAMIESTNIKA KRÓLEWSKIEGO.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz