Świadczenie pieniężne - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 504
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Świadczenie pieniężne - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Ś W I A D C Z E N I A P I E N I Ę Ż N E - najogolniej polegają na zapłacie określonej sumy
jednostek pieniężnych; mają duże znaczenie w obrocie cywilno - prawnym, zwłaszcza gospodarczym. Pieniądz :
· · jest środkiem zapłaty za dobra i usługi;
· · jest przedmiotem umow cywilno - prawnych, chodzi o stosunki kredytowe, pożyczki;
· · pozwala zaspokoić określone interesy np. odszkodowawcze, alimentacyjne.
Są zobowiązania, w ktorych od początku chodzi o świadczenie pieniężne - zob. pieniężne sensu stricto. W
takim zobowiązaniu nie chodzi o znaki pieniężne (banknoty, monety), lecz chodzi o zapłatę określonej sumy
jednostek pieniężnych, a jakimi znakami zapłacono to jest bez rożnicy. Nie jest zobowiązaniem pieniężnym
zobowiązanie do wydania określonych znakow pieniężnych (np. numizmatow). Świadczenie od początku
opiewa na zapłatę określonej sumy jednostek pieniężnych.
Czym innym jest zobowiązanie niepieniężne ze świadczeniem pieniężnym - od początku chodzi o coś innego
niż pieniądze np. świadczenie alimentacyjne - chodzi o dostarczenie środkow utrzymania; świadczenie
odszkodowawcze - chodzi o naprawienie szkody.
Wyróżniamy dwie postacie pieniądza :
1) 1) pieniądz gotówkowy - dotyczy to wydania i przeniesienia na wierzyciela własności określonej sumy
jednostek pieniężnych ucieleśnionej w odpowiedniej ilości znakow pieniężnych i w ten sposob następuje
zapłata.
2) 2) pieniądz bankowy (bezgotówkowy) - pieniądz wyraża się w zapisach na kontach bankowych,
księgach. Ten zapis może być zapisem na papierze, w komputerze. Zapłata następuje poprzez dokonanie
przelewu i uznanie rachunku wierzyciela (wpływ pieniędzy na rachunek wierzyciela to data spełnienia
świadczenia). Mam w banku 100zł., tzn. że mam wierzytelność do banku o wypłatę 100 zł. zapłata
następuje poprzez polecenie przelewu określonej sumy na tę osobę i następują odpowiednie zapisy.
Zajmiemy się zob. pieniężnymi sensu stricto, kodeks przewiduje zasady wykonanie takich zob.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz