Świadczenia chorobowe - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 476
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Świadczenia chorobowe  - omówienie  - strona 1

Fragment notatki:

Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności pracownika do pracy .
Wynagrodzenie wypłacane za czas niezdolności do pracy jest rodzajem świadczenia gwarancyjnego , przysługującego od pracodawcy, mimo że pracownik nie świadczy pracy, m.in. na podstawie art. 92 k.p. w czasie niedyspozycji spowodowanej chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną pracownika. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy przysługuje w wysokości z góry określonej (pracownik zachowuje prawo do co najmniej 80 % wynagrodzenia) i na z góry określony czas: przez okres łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego. W razie wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w czasie ciąży, jak również w razie poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów - w okresie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wypłaca się za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy. Wynagrodzenie gwarancyjne przez pierwsze 33 dni niezdolności do pracy przysługuje w każdym roku kalendarzowym. Każdego roku od 1 stycznia następuje od nowa obliczanie liczby dni nieobecności w pracy z powodu choroby. Po upływie okresu 33 dni pobierania wynagrodzenia w ciągu roku kalendarzowego pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz