Św. Tomasz, Filozofia jako służebnica teologii

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 441
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Św. Tomasz,  Filozofia jako służebnica teologii - strona 1 Św. Tomasz,  Filozofia jako służebnica teologii - strona 2 Św. Tomasz,  Filozofia jako służebnica teologii - strona 3

Fragment notatki:

Św Tomasz Filozofia jako służebnica teologii
  Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna. Tłum. O. Pius Bełch. Londyn 1975. Artykuł 2.              Czy nauka święta jest wiedzą?                            Zdaje się, że nauka święta nie jest wiedzą, bo:                  1. Każda wiedza wychodzi z zasad jawnych samych z siebie. Tymczasem nauka święta wychodzi z artykułów wiary, które nie są jasne same z siebie, skoro nie wszyscy się na nie godzą; mówi przecież Apostoł: "Albowiem nie wszyscy mają wiarę'"! A więc nauka święta nie jest wiedzą.          2. Wiedza nie zajmuje się pojedynczymi faktami. Lecz nauka święta zajmuje się takowymi; omawia na przykład dzieje Abrahama, Izaaka, Jakuba itp. A więc nauka święta nie jest wiedzą.                              Wbrew temu tak się wypowiada Augustyn: "Wiedzy tej przypisuje się jedynie to poznanie, które rodzi, karmi, broni i zasila zbawienną wiarę". Cytat ten może stosować się jedynie do nauki świętej. A więc nauka święta jest wiedzą. ODPOWIEDŹ: Tak, nauka święta jest wiedzą. Wyjaśniając rzecz, zauważymy, że istnieją dwa rodzaje wiedzy. Pierwszy opiera się na zasadach poznawanych przyrodzonym światłem rozumu; np. arytmetyka, geometria itp. Drugi opiera się na zasadach poznanych światłem nadrzędnej wiedzy; tak to na przykład optyka opiera się na zasadach podanych przez geometrię, a muzyka na zasadach zaczerpniętych z arytmetyki; i w ten to właśnie drugi sposób nauka święta jest wiedzą: wszak opiera się na zasadach poznanych światłem nadrzędnej wiedzy, jaką jest wiedza Boga i niebian. Stąd też, jak muzyka wierzy w zasady podane jej przez arytmetykę, tak nauka święta wierzy w zasady objawione przez Boga. Wyjaśnienie trudności NA l. Jakąkolwiek by była wiedza, zawsze zasady jej albo są nam znane same z siebie, albo sprowadzają się do takiej znajomości przez wiedzę nadrzędną; i właśnie, jak już powiedziano, tego drugiego typu są zasady nauki świętej.            NA 2. Owszem nauka święta zajmuje się pojedynczymi taktami; wszelako one nie stanowią jej głównego przedmiotu; a jeśli je omawia, to albo chce tym pokazać wzory życia - co czyni teologia moralna - albo podnieść w oczach naszych powagę tych mężów, za których pośrednictwem doszło do nas objawienie Boże -fundament, na którym spoczywa Pismo Święte, czyli nauka święta. [...]      Artykuł 5.
Czy nauka święta góruje ważnością nad innymi wiedzami?  Zdaje się, że nauka święta nie jest ważniejsza od innych nauk, bo: 1. O ważności wiedzy stanowi pewność. Tymczasem, jak się zdaje, inne wiedze są pewniejsze niż nauka święta. Dlaczego? Bo inne wiedze opierają się na zasadach nie nasuwających żadnych wątpliwości; nauka zaś święta opiera się na artykułach wiary, co do których mogą istnieć wątpliwości; a więc, jak widać, to raczej inne wiedze są pocześniejsze od nauki świętej.                 

(…)

…, dalszego celu; tak na przykład nauki polityczne są wyższej klasy niż nauki wojskowe, gdyż dobro wojska ma na celu dobro państwa. Otóż celem nauki świętej -ujmowanej od strony praktycznej - jest wieczna szczęśliwość, do której jako do ostatecznego celu zmierzają wszystkie inne cele nauk praktycznych. Jasno z tego widać, że pod każdym względem nauka święta jest pocześniejsza od innych nauk. Wyjaśnienie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz