Style kierowania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 931
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Style kierowania - strona 1 Style kierowania - strona 2 Style kierowania - strona 3

Fragment notatki:

Blake i Mouton zaprezentowali style kierowania na dwuwymiarowej siatce: w pionie orientacja na ludzi;
w poziomie orientacja na zadania. Każdy z wymiarów oceniany jest według dziewięciostopniowej skali, co daje w sumie 81 możliwości w określeniu stylu kierowania. Siatka kierownicza zawiera następujące style kierowania: 1.1.Styl bierny (unikowy) - kierownik wkłada minimum wysiłku w to, by uzyskać właściwe efekty w zakresie realizacji zadań, w ramach uczestnictwa podwładnych i funkcjonowania całej firmy
9 Styl osobowy - przełożony skupia się tylko i wyłącznie na ludziach, chce rozwijać pozytywne stosunki z pracownikami, budować wzajemne zaufanie, poznawać ich potrzeby i stwarzać atmosferę współdziałania.
5. 5 Styl kompromisowy - nazywany inaczej stylem „złotego środka”, polegający na zagwarantowaniu ustalonego poziomu realizacji zadań oraz zachowaniu dostatecznego poziomu zadowolenia pracowników, co wpływa poprawnie na interesy przedsiębiorstwa.
9. 1 Styl zadaniowy - intensywne i wyłączne zainteresowania zadaniami. Skuteczność działań kierownika zależy od takiej organizacji zadań, by pracownicy w jak najmniejszym stopniu w nie interweniowali.
9.9. Styl Optymalny (przywódczy)
Zwierzchnik wywiera wpływ:
- na odczucia zespołu - na standard wykonania zadań:
- budując stosunki wzajemnego zaufania,
- pobudzając motywację;
- angażując wszystkich pracowników do realizacji wytyczonych celów organizacji.
Na podstawie badań stwierdzono, że „powodzenie zależy od posiadania przez jednostkę specyficznych cech, zdolności przywódczych, osobowości prawdziwego przywódcy - niecodziennego typu człowieka zdolnego do przewodzenia innym - tzw. great mana”. Wyróżniono cechy, które maja największy wpływ na sukces w kierowaniu zasobami ludzkimi: Inteligencja - kierownicy byli zazwyczaj inteligentniejsi od swoich pracowników, chociaż nie były to znaczne różnice
Dojrzałość społeczna i szerokie zainteresowania - ludzie na stanowiskach kierowniczych byli bardziej zrównoważeni emocjonalnie, mieli szersze zainteresowania, znacznie aktywniejsi od swoich podwładnych. Poza tym cechowała ich duża pewność siebie, wysokie poczucie wartości i szacunku dla siebie.
Wewnętrzna motywacja i potrzeba osiągnięć - kierowników cechowała silniejsza motywacja osiągnięć. Zwierzchnik wywiera wpływ na odczucia zespołu i na standard wykonania zadań budując stosunki wzajemnego zaufania, pobudzając motywację i angażując wszystkich pracowników do realizacji wytyczonych celów organizacji. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz