Style kierowania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1708
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Style kierowania - strona 1 Style kierowania - strona 2 Style kierowania - strona 3

Fragment notatki:


) Style Kierowania STYL KIEROWANIA - zespół metod oddziaływania na podwładnych, które mają ich skłonić do działań oczekiwanych przez kierującego.
Poprzez stosownie określonego stylu kierowania zmierza się do: ukierunkowania działań podwładnych zgodnie z zamiarem kierującego,
pobudzenia podwładnych do podejmowania wysiłków zmierzających do osiągnięcia postawionych celów.
POTENCJALNY STYL KIEROWANIA to pogląd kierującego na to jakimi metodami winien on oddziaływać na podwładnych w momencie gdy rozpoczyna z nimi pracę.
RZECZYWISTY STYL KIEROWANIA to skorygowany przez kierującego styl potencjalny, ze względu na postawione mu cele oraz warunki ich realizacji.
Styl kierowania charakteryzują : Zakres interwencji w pracę podwładnych: Instruktażowy - podwładny ma narzucony cel oraz termin, sposób i środki wykonywania zadania. Zadaniowy - podwładny ma narzucony jedynie cel, poziom i termin wykonania zadania, natomiast środki działania, sposób dobiera samodzielnie. Sposób wpływania na poziom realizacji zadań: Dyrek tywny - podwładny ma narzucony poziom wykonania zadań i odpowiada za skuteczność osiągnięcia tego celu ( dominacja kryteriów skutecznościowych nad efektywnościowym. Parametryczny - podwładny ustala optymalny poziom osiągnięcia celu w oparciu o zadane parametry decyzyjne ( dominacja kryteriów efektywnościowych nad skutecznośćciowymi). Udział podwładnych w decydowaniu Autokratyczny - przełożony nie dopuszcza podwładnego do procesu decyzyjnego. K 1-2-3 P 1 Konsultatywny - podwładni uczestniczą w procesie przygotowania decyzyjnego. K 1-2-3 P 1-2 Demokratyczny - podwładni uczestniczą we wszystkich fazach procesu decyzyjnego K 1-2-3 P 1-2-3 Zbieranie informacji opracowanie wariantów wybór wariantów 1 2 3 Wybór poziomu uspołecznienia procesu decyzyjnego - perspektywa operatywna (krótkoterminowa) wg. Vrooma i Yettona. Właściwości problemu: Pytania diagnostyczne: znaczenie jakości decyzji dla oceny kierownika
Czy zwierzchnicy kierownika są w stanie jednoznacznie ocenić wartość decyzji firmowanej przez niego? Czy mają oni ugruntowany i jednolity pogląd na jakościowe kryteria oceny danej decyzji?
Poziom wiedzy kierownika dotyczącej problemu decyzyjnego
Jaki jest poziom wiedzy kierownika niezbędnej do rozwiązania problemu decyzyjnego? Jaka jest łatwość dostępu kierownika do tej wiedzy? (bazy danych, opisy przypadków)

(…)

… integracji celów podwładnych podwładnych celami organizacji
Czy podwładni podzielają cele organizacji, której są członkami? (zespołu, komórki, pionu, przedsiębiorstwa) poziom nacisku grupy na jednomyślność jednomyślność spójność zachowań
Czy w podległym zespole występuje „efekt myślenia grupowego”? (autocenzura wypowiedzi, nacisk na jednomyślność, preferowanie stereotypów, zdominowanie grupy przez jednostki…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz