Studia II stopnia, Kraków, Politechnika Krakowska, technologia chemiczna, niestacjonarne, kryteria przyjęć, informacja

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 1085
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Studia II stopnia, Kraków, Politechnika Krakowska, technologia chemiczna, niestacjonarne, kryteria przyjęć, informacja - strona 1

Fragment notatki:

Technologia chemiczna - niestacjonane studia II stopnia Redaktor: Administrator    na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej
Studia niestacjonarne
Czas trwania:
1,5 roku
Liczba miejsc:
zostanie podana w terminie późniejszym
Opłata semestralna:
2600 zł
Specjalności:
analityka przemysłowai środowiskowa
lekka technologia organiczna
proekologiczne technologie nieorganiczne
technologia ropy i gazu
technologia tworzyw sztucznych
Czas trwania:
2 lata
Liczba miejsc:
zostanie podana w terminie późniejszym
Opłata semestralna:
2600 zł
Specjalności:
chemia i technologia kosmetyków
Uprawnieni kandydaci:
O przyjęcie na studia 3-semestralne mogą się ubiegać kandydaci posiadający co najmniej tytuł inżyniera w zakresie: inżynierii chemicznej i procesowej, technologii chemicznej, biotechnologii oraz kierunków tworzonych w oparciu o wymienione kierunki, chemii, ochrony środowiska, technologii żywności i żywienia człowieka, a także kandydaci posiadający tytuł licencjata w zakresie chemii ub posiadający tytuł magistra w zakresie analityki medycznej, farmacji.
O przyjęciena studia 4-semestralne mogą się ubiegać kandydaci posiadający co namniej tytuł inżyniera w zakresie: technologii chemicznej, inżynierii chemicznej i procesowej, biotechnologii oraz kierunków tworzonych w oparciu o wymienione kierunki, chemii, ochrony środowiska, technologii żywności i żywienia człowieka, towaroznastwa, a także kandydaci posiadający tytuł licencjata w zakresie chemii, kosmetologii lub posiadający tytuł magistra w zakresie analityki medycznej, farmacji.Kryteria kwalifikacyjne:
O przyjęciu na kierunek studiów technologia chemiczna decyduje:
złożenie dokumentów,
miejsce na liście rankingowej tworzonej na podstawie średniej ważonej ocen z toku ukończonych studiów (bez uwzględnienia egzaminu dyplomowego),
wynik rozmowy kwalifikacyjnej.Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje następujące zagadnienia:
umiejętność autoprezentacji, w tym zainteresowania kandydata i motywację podjęcia studiów technicznych na wybranym kierunku i specjalności,
prezentacja tamatyki zrealizowanej w pracy dyplomowej studiów I stopnia lub zagadnień odbytego egzaminu I stopnia,
komunikatywność,
umiejętność udziału w dyskusji w tematyce dotyczącej wybranego kierunku studiów.
Wymagane dokumenty:
dyplom ukończenia studiów I stopnia lub studiów jednolitych magisterskich lub zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez dziekanat macierzystej uczelni,
suplement do dyplomu lub indeks z ukończonych studiów,
zaświadczenie o średniej ważonej z toku studiów (bez uwzględnienia egzaminu dyplomowego) potwierdzonej w dziekanacie macierzystej uczelni,
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz