Praca dyplomowa

Seminarium - Jak napisać pracę dyplomową

 • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 91
Wyświetleń: 574

Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment pełnej wersji pod tytułem: "Jak napisać, przepisać i z sukcesem obronić pracę dyplomową" Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj Darmowa publikacja dostarczona przez Twój E-biznes Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie...

Formy pracy dyplomowej

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2835

Forma pracy dyplomowej 1. Praca studenta powinna spełniać następujące wymogi: a) format pracy - A4 b) kolejność stron w pracy: strona tytułowa zgodna z załączonym wzorem spis treści wstęp rozdziały podsumowanie streszczenie w języku polskim i angielskim (150 - 200 słów) słowa kluczowe w języku...

Forma pracy dyplomowej

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 147
Wyświetleń: 7028

i kolejność - według wymogów merytorycznych promotora (objętość średnio dla : pracy dyplomowej 50-60 stron; dla pracy magisterskiej 75-.85 stron) Podsumowanie (zakończenie) Bibliografia (z podziałem na: książki, czasopisma, akty prawne, źródła statystyczne i raporty, strony internetowe, materiały źródłowe...

Opinia promotora o pracy dyplomowej

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 2478

zał.5 Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki Wydział Mechaniczny Instytut ……………………………………………….. Zakład/Katedra………………………………………. Data: Promotor:………………………………………………….. tytuł naukowy Imię Nazwisko Opinia promotora o pracy dyplomowej inżynierskiej/magisterskiej* Imię i nazwisko dyplomanta: Temat pracy...

Karta pracy dyplomowej

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2058

zał.2 KARTA PRACY DYPLOMOWEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY INSTYTUT …………………………….. ……………………………………………. Zakład/Katedra Nr pracy: Autor...

Fiszka

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 42
Wyświetleń: 3437

FISZKA BIBLIOGRAFICZNA: (wzór dla studentów Wydziału Ekonomii) Imię i nazwisko autora pracy, nr albumu Jan Kowalski; 12457 Promotor dr Jan Nowak Tytuł pracy dyplomowej Zarządzanie przez cele na podstawie przedsiębiorstwa X Rodzaj pracy dyplomowej Licencjacka, magisterska Rok egzaminu dyplomowego...

Rozpowszechnianie zgodne z prawem, przykłady.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

większych utworów w podręcznikach i wypisach.   Uczelni w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym przysługuje pierwszeństwo w opublikowaniu pracy dyplomowej studenta. Jeżeli uczelnia nie opublikowała pracy dyplomowej w ciągu 6 miesięcy od jej obrony student, który ją przygotował może ją opublikować...

Podmiot prawa autorskiego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Izabela Ignasiak
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 987

uwidoczniono w tym charakterze na przedmiotach, na których utwór utrwalono, albo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu. Art. 15a. Uczelni w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym przysługuje pierwszeństwo w opublikowaniu pracy dyplomowej studenta...