Studia II stopnia, Kraków, AGH, wydz GGiIŚ, kataster i gospodarka nieruchomościami, stacjonarne, egzamin wstępny, SUM, test

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2128
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Studia II stopnia, Kraków, AGH, wydz GGiIŚ, kataster i gospodarka nieruchomościami, stacjonarne, egzamin wstępny, SUM, test - strona 1

Fragment notatki:


2) wszystkich budynkach mieszkalnych w granicach obrębu

3) wszystkich budynkach stanowiących odrębne nieruchomości w granicach obrębu

4) wszystkich budynkach w granicach obrębu

22 Celem publicznym według ustawy o gospodarce nieruchomościami nie jest:

1) budowa i utrzymywanie prywatnych przedszkoli

2) budowa i utrzymywanie publicznych obiektów sportowych

3) budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych

4) budowa i utrzymywanie pomieszczeń dla sądów

23 Użytkowanie wieczyste może być ustalone na okres:

1) co najmniej 30 lat

2) co najmniej 40 lat

3) nie więcej niż na 100 lat

4) dożywotnio

24 Ustawa o gospodarce nieruchomościami określa zasady:

1) gospodarowania nieruchomościami rolnymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa

2) gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność…

… pod względem władania

Wydruk pytań egzaminacyjnych : 15 grudnia 2011 Strona 1 z 6

Kataster i gospodarka nieruchomościami

Egzamin dyplomowy inżynierski

10 Do gruntów rolnych nie należą:

1) grunty orne oznaczone literą R

2) rowy oznaczone literą W

3) grunty pod stawami oznaczone literami Wsr

4) grunty zadrzewione i zakrzewione oznaczone literami Lz

(...)

19 Z odrębną własnością lokalu związane jest prawo:

1) współwłasności w części gruntu na którym jest budynek w którym jest lokal

2) użytkowania wieczystego części wspólnych budynku w którym jest lokal

3) trwałego zarządu pomieszczeniami przynależnymi do lokalu

4) żadne z powyższych

20 Rejestr gruntów jest:

1) raportem o wszystkich działkach ewidencyjnych w granicach jednostki…

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz