Studia II stopnia, Kraków, AGH, wydz GGiIŚ, geodezja inżynieryjna i budownictwo, stacjonarne, egzamin wstępny, SUM

Nasza ocena:

3
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2380
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Studia II stopnia, Kraków, AGH, wydz GGiIŚ, geodezja inżynieryjna i budownictwo, stacjonarne, egzamin wstępny, SUM - strona 1

Fragment notatki:Zestaw zagadnień egzaminacyjnych składa się z 77 przykładowych pozycji. Pytania zostały zaktualizowane 15 grudnia 2011 roku.

Niniejsze pytania egzaminacyjne na studia II stopnia są obowiązkowym zestawem zagadnień na egzamin wstępny na stacjonarne studia uzupełniające magisterskie na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunek geodezja inzynieryjna i budownictwo.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

(…)


4) sprawozdanie techniczne
50 Jaka z poniższych Instrukcji Geodezyjnych GUGiK dotyczy „Geodezyjnej obsługi inwestycji?:
1) O-2
2) G-3
3) G-4
4) K- 3
Wydruk pytań egzaminacyjnych : 15 grudnia 2011 Strona 10 z 16
Egzamin dyplomowy inżynierski
Geodezja inżynieryjna i budownictwo
51 Jakie z poniższych elementów nie należą do obiektów małej architektury:
1) Huśtawka
2) W odotrysk
3) W olno stojący maszt…
… + izolacja termiczna + pokrycie dachowe,
2) konstrukcja stropu + paroizolacja + izolacja termiczna + pokrycie dachowe,
3) konstrukcja stropu + paroizolacja + izolacja termiczna + przestrzeń wentylowana + konstrukcja dachu +
pokrycie dachowe,
4) konstrukcja stropu + izolacja termiczna + paroizolacja + pokrycie dachowe.
Wydruk pytań egzaminacyjnych : 15 grudnia 2011 Strona 15 z 16
Egzamin dyplomowy…
…,
4) warstwa konstrukcyjna + izolacja termiczna + warstwa elewacyjna.
77 Proszę wskazać właściwy układ warstw w pr zekroju poprzecznym stropodachu stromego (od wnętrza na
zewnętrz):
1) okładzina wewnętrzna + paroizolacj a + konstrukcja dachu z izolacją termiczną + wiatroizolacja + pokrycie
dachowe,
2) konstrukcja dachu + izo lacja termiczna + pokrycie dachowe,
3) okładzina wewnętrzna + paroizolacj a + konstrukcja dachu + wiatroizolacja + pokrycie dachowe,
4) okładzina wewnętrzna + paroizolacj a + konstrukcja dachu z izolacją termiczną + pokrycie dachowe.
Wydruk pytań egzaminacyjnych : 15 grudnia 2011 Strona 16 z 16

… budowlanego
3) wysokość budynków przekracza 10m
4) budowa dotyczy terenów w pobliżu eksploatacji górniczej
13 Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzana w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej jest
podstawą wprowadzenia zmian:
1) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
2) w księgach wieczystych
3) na mapie zasadniczej
4) w projekcie realizowanego obiektu
14 Uzgodnień usytuowania…
… obiektu
budowlanego
2) geodezyjnie wytyczony zasięg budowli, najczęściej w formie prostokąta
3) przybite poziomo na palach deski, umiejscowione w narożnikach budowli poza zasięgiem wykopów
4) linia łącząca zewnętrzne punkty osnowy realizacyjnej obiektu budowlanego
34 Krzywizna łuku kołowego to:
1) stosunek promienia łuku do długości łuku
2) stosunek długości łuku do promienia łuku
3) odwrotność promienia łuku
4) odwrotność długości łuku
35 Krzywa przejściowa to:
1) krzywa o krzywiźnie zmieniającej się od zera do R wstawiana między prostą a łuk kołowy
2) krzywa o krzywiźnie zmieniającej się od zera do l/R wstawiana między prostą a łuk kołowy
3) krzywa o krzywiźnie zmieniającej się od zera do h (h - różnica rzędnych terenu między prostą,
a łukiem kołowym)
4) krzywa obrazująca opór jaki musi pokonać…
… m
4) 100.00 m.
43 Błąd średni zmierzonej długości 500,000 m wynosi ± 2 mm; błąd względny pomiaru tej długości wyniesie:
1) 1/25 000
2) 1/100 000
3) 1/200 000
4) 1/250 000
44 Współrzędne prostokątne narożnika budynku, w układzie osnowy realizacyjnej wynoszą x=42.00, y=26.29. Jakie są
współrzędne biegunowe tego narożnika ?
g
1) d = 52.38 α = 38 .1570
g
2) d = 50.50 α = 38 .0000
g
3) d = 49.55 α = 35…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz