Struktury opracowywania strategii politycznej - kompetencje, cele i zadania, struktura wewnętrzna, rola.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Struktury opracowywania strategii politycznej - kompetencje, cele i zadania, struktura wewnętrzna, rola. - strona 1

Fragment notatki:

Struktury opracowywania strategii politycznej
(kompetencje, cele i zadania, struktura wewnętrzna, rola)
EPBiO jest programowana i implementowana przez kompleks powiązanych ze sobą instytucji i podmiotów mających różny status, „ciężar gatunkowy” i zakres kompetencji.
Są trzy poziomy decyzyjne:
Strategiczny(analiza procesu decydowania kluczowych instytucji i podmiotów politycznych)
Taktyczny(analiza struktur zajmujących się realizacją celów strategicznych przez programowanie celów cząstkowych i określanie konkretnych metod i sposobów działania)
Operacyjny(analiza struktur, których zadaniem jest implementacja decyzji szczegółowych, zgodnie z celami strategicznymi oraz przy użyciu metod i środków działania wyznaczonych na poziomie taktycznym)
Organy główne:
Rada Europejska
Najwyższej rangi organ polityczny, który daje impulsy do rozwoju UE i określa jej główne kierunki polityczne. Odgrywa ona kluczową rolę(ma charakter programujący, zarządzający i politycznie kontrolujący), decyzje podejmuje jednomyślnie. Jej podstawową rolą jest generowanie wspólnej woli państw członkowskich. Ustala ogólne ramy polityczne WPBiO. Jej funkcjonowanie jest zależne od bodźców zewnętrznych. Ustala zasady i ogólne wytyczne, łącznie ze sprawami o implikacjach polityczno - obronnych, a także wspólne strategie(od traktatu Amsterdamskiego). Mianuje wysokiego przedstawiciela Unii do spraw WPZiB, może również zakończyć jego kadencję. Zasadę organizacji posiedzeń, strukturę i funkcjonowanie precyzują załączniki do konkluzji prezydenckiej ze szczytu w Sewilli z 2002 r.(zgodnie z nimi RE spotyka się 4 razy w roku, ale możliwe są spotkania nadzwyczajne. Jej posiedzenia przygotowuje Wysoki Przedstawiciel UE ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa. Obrady RE trwają 1 dzień. Konkluzje RE mają charakter bardzo ogólny.
Skład RE: głowy państw lub szefów rządów, przewodniczący Rady(wybierany na 2,5 roku, obecnie Herman van Rompuy, reprezentuje UE na zewnątrz w kwestiach WPZiB bez uszczerbku dla uprawnień Wysokiego Przedstawiciela w tej kwestii) i przewodniczący Komisji Europejskiej.
Rada ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych - to główny organ decyzyjny złożony z reprezentantów państw - ministrów spraw zagranicznych. Spotykają się raz w miesiącu. Struktura:
Urząd Przewodniczącego Rady - Prezydencja(reprezentuje UE na zewnątrz, ponosi odpowiedz. za działania UE i wygłasza jej stanowisko na konferencjach międzynar.)
Trojka(Sekretarz generalny, przewodniczący Komisji Europejskiej i przedstawiciel państwa sprawującego prezydencję jako kolejne) pomaga pierwszemu organowi.
Kompetencje:
- podejmowanie decyzji niezbędnych do określania i realizacji WPZiB


(…)

…, Praw człowieka i WPBiO(AFET), to forum debat w parlamencie dla kwestii tej polityki. Ta komisja jest regularnie informowania o rozwoju WPZiB i jej operacjach.
Funkcje parlamentu:
- konsultacyjna(rekomendacje PE przy podejmowaniu decyzji w WpZiB muszą być uwzględnione)
- doradcza(komisje parlamentarne zamieszczają opinie w raportach, sugerując zmiany w funkcjonowaniu WPZiB. Te wnioski SA często…
… Obrony
Została utworzona w 2001 r. Przesłanki utworzenia:
- spadek budżetów obronnych członkowskich
- duże koszty produkcji broni
- nowe zagrożenia o charakterze asymetrycznym
- ambicjami UE do rozwoju zdolności obronnych. Misja:
- promowanie i wzmacnianie współpracy na płaszczyźnie uzbrojenia w europie
-wzmacnianie europejskiej bazy wojskowej i technologicznej
- kreowanie rynku zbrojeniowego UE…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz