Struktura zarządzania-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 378
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Struktura zarządzania-opracowanie - strona 1 Struktura zarządzania-opracowanie - strona 2 Struktura zarządzania-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Temat: Struktura zarządzania
Szczeble i obszary zarządzania
Role zarządzających
Umiejętności zarządzających
1. Szczebel zarządzania- poziom, na którym realizowany jest proces zarządzania. Wyróżnia się 3 szczeble zarządzania:
Najwyższy Średni
Najniższy
Szczebel najwyższy zajmują osoby, którym przysługują takie tytuły służbowe jak: dyrektor, wiceprezes, wicedyrektor, zastępca dyrektora. Podstawowe ich zadania sprowadzają się do:
- wyznaczania celów organizacji, jej ogólnej strategii i polityki operacyjnej,
- reprezentowania organizacji w kontaktach zewnętrznych,
- podejmowania decyzji dotyczących ważkich kwestii typu: prace badawczo-rozwojowe, zakup, przejęcie innych organizacji, wchodzenie, wycofywanie się z określonych rynków, budowa nowych obiektów,
- prowadzenie, odbywanie spotkań i rozmów.
Budżet czasowy tej grupy zarządzających w ciągu zwykłego dnia pracy przedstawia się:
- ok. 59% - spotkania planowane,
- ok. 22% - praca za tzw. biurkiem,
- ok. 10% - spotkania nieplanowane,
- ok. 6% - rozmowy telefoniczne, maile,
- ok. 3% - pobyt na terenie organizacji wśród załogi.
Szczebel średni - zajmują osoby którym przysługują tytuły: kierownik. Odpowiadają one przede wszystkim za:
- realizację polityki i planów opracowywanych na najwyższym szczeblu,
- nadzorowanie i koordynacja działań zarządzających niższego szczebla,
- kontrola jakości,
- zarządzanie zapasami,
- bezawaryjna praca sprzętu.
Najniższy szczebel zajmują: mistrz, majster, brygadzista. Ich zadania związane są z nadzorowaniem i koordynowaniem pracy wykonawców.
Obszar zarządzania to wycinek rzeczywistości bądź część organizacji, grupa zadań za realizację których odpowiada dana osoba.
W większości organizacji mamy zarządzających prowadzących sprawy związane z:
- marketingiem,
- finansami,
- eksploatacją zasobów ludzkich,
- administracją,
- badaniami i rozwojem,
- public relations.
2. Rola - zorganizowany zbiór zachowań zarządzających. Wyróżnia się 3 kategorie i 10 rodzajów ról.
Kategorie:
Interpersonalna - zawierająca współdziałanie z innymi. Występują w niej:
- reprezentant do którego należą działania ceremonialne i symboliczne np.: udział w inauguracji roku akademickiego
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz