struktura UE przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1715
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
struktura UE przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony - strona 1

Fragment notatki:

Poddaj analizie strukturę UE przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony. Na czym polegała najistotniejsza różnica w charakterze prawnym między pierwszym filarem a filarami II i III ówczesnej Unii?
Pierwotnie struktura UE była złożona pod względem strukturalnym i prawnym, obejmowała 2 obszary o różnym charakterze prawnym podzielone na 3 filary:
I filar UE - Wspólnota Europejska (dawna EWG) i Euroatom + EWWiS do 2002r.
Wspólnoty były organizacjami ponadnarodowymi, ponieważ utworzyły autonomiczny porządek prawny i mogły stanowić prawo, które wywoływało skutek bezpośredni w sferze wewnętrznej państw członkowskich i miało pierwszeństwo wobec prawa krajowego (sprawa COSTA vs. EN EL)
WE: jej podstawowym zadaniem było
Ustanowienie rynku wewnętrznego poprzez liberalizację w ramach 4 swobód: przepływu towarów, pracowników i przedsiębiorczości, świadczenia usług, przepływu kapitału
Prowadzenie wspólnych polityk: handlowej, rolnej, transportowej
Prowadzenie innych polityk
Realizacja reguł konkurencji
Realizowanie Unii gospodarczej i walutowej EUROATOM (EWEA): kontrola i koordynacja pokojowego wykorzystania energii atomowej
„Polityki i inne formy współpracy”
II Filar UE- Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, której celem było: umocnienie tożsamości UE w stosunkach międzynarodowych, w tym w dziedzinie polityki bezpieczeństwa i obrony; II filar miał zapewnić UE status partnera w procesie decyzyjnym w stosunkach międzynarodowych w skali globalnej III filar UE- Współpraca Policyjna i Sądowa w Sprawach Karnych
Różnica między tymi 2 obszarami polegała na tym, że Wspólnoty działające w ramach I filaru były organizacjami międzynarodowymi rządzonymi reżimem wspólnotowym. W II i III filarze państwa współpracowały na mocy prawa międzynarodowego - TUE w ramach tzw. Współpracy międzyrządowej ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz