Struktura przewożonych ładunków - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 539
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Struktura przewożonych ładunków - omówienie - strona 1 Struktura przewożonych ładunków - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Strukturę przewożonych ładunków określa się na PKP poprzez ich podział na 18 grup. Każdej z tych grup ładunków można przypisać rodzaje wykorzystywanych do ich przewozu wagonów. Z tej przyczyny niezbędne jest opracowywanie macierzy przewidywanej wielkości przewozów Ł i intensywności p dla każdej wydzielonej grupy ładunków c = 1, 2,..., g.
Całkowitą wielkość przewidywanych przewozów określa suma wartości aij 〉 0 w macierzach opracowywanych dla ładunków poszczególnych grup.
P = [t/rok]
Zmienność przewidywanej intensywności przewozów ładunków poszczególnych grup jest zróżnicowana. Ładunki niektórych grup zgłaszane są do przewozu równomiernie w ciągu całego roku. Ładunki innych grup cechuje różna, im tylko właściwa, sezonowość. W konsekwencji zmienia się przewidywana intensywność przewozu ładunków ogółem.
W takiej sytuacji niezbędne jest ustalenie średniej intensywności przewozów ładunków poszczególnych grup w wyróżnionych okresach t = 1, 2, ..., k rozpatrywanego roku polega na podziale wartości elementów aij macierzy P(c) i utworzeniu zbioru macierzy kwadratowych:
p(c) (t) = [bij](c); i,j = 1, 2, ...., m'.
Dla każdego z wyróżnionych okresów t. Tak opracowany zbiór danych o przewidywanej wielkości, strukturze i intensywności przewozów stanowi podstawę prac nad organizacją przewozów. Opracowane zbiory danych należy zmodyfikować w sposób nawiązujący do procedury tych prac, a tym samym podstawowych form organizacji przewozów:
całopociągowych,
wagonowych.
Zmodyfikowane w ten sposób macierze wielkości przewozów P = [aij] i ich intensywności p(t) = [bij]
umożliwiają identyfikację strug ładunków, które stwarzają możliwość organizowania przewozów całopociągowych lub wagonowych.
Liczba pociągów potrzebna do obsłużenia określonej strugi ładunków i relacji jest pochodną składu wagonowego użytego do przewozów. Z kolei masa brutto składu wagonów jest zależna od siły pociągowej lokomoty Zn użytej do przewozu.
Zależność tę określa wzór:
Zn = Ql ( wo' + im ) + Qw (wo + im ) [kN]
G:
Ql
- masa brutto pojazdu trakcyjnego [ t ],
Qw
- masa brutto wagonów [ t ],
wo'
- jednostkowy opór biegu pojazdu trakcyjnego [ N/t ],


(…)

… trakcyjnego [ t ],
Qw
- masa brutto wagonów [ t ],
wo'
- jednostkowy opór biegu pojazdu trakcyjnego [ N/t ],
wo” - jednostkowy opór biegu składu wagonowego [ N/t ],
im
- jednostkowy opór występujący na wzniesieniu miarodajnym [N/t ].
Wartość siły pociągowej rozpatrywanego pojazdu trakcyjnego jest określana na podstawie charakterystyki trakcyjnej przy założeniu prędkości minimalnej pociągu na wzniesieniu miarodajnym o wartości równej krańcowej prędkości napędnej. Dla pojazdów trakcji elektrycznej i spalinowej obsługujących przewozy towarowe krańcowa prędkość napędna waha się w granicach 40 - 50 km/h.
Z zależności opisanej wzorem wynika, że masa składu wagonowego prowadzonego przez lokomotywę o określonej charakterystyce może osiągnąć wartość:
[ t ]
Przy określaniu masy uruchamianego pociągu przyjmuje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz