Struktura macierzowa zespołów - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Struktura macierzowa zespołów - omówienie - strona 1 Struktura macierzowa zespołów - omówienie - strona 2 Struktura macierzowa zespołów - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Struktura macierzowa zespołów
Podstawowe cechy:
-zaangażowanie każdego pracownika w projekt(projekty) reprezentowane jest przez węzeł
zlokalizowany na przecięciu rzędnej reprezentującej stanowisko pracy( linia pionowa) oraz
odciętej reprezentującej zadanie lub projekt (linia pozioma)
-Każdemu węzłowi można przyporządkować wartość reprezentującą stopień wykorzystania
pracownika w poszczególnych zadaniach. Pozwala to w prosty sposób budować obciążenie
poszczególnych ludzi nie dopuszczając do ich przeciążenia.
-Wykorzystując czytelność schematu łatwo można przypisywać lub zmieniać przypisania
pracowników do poszczególnych projektów/zadań.
Dokonywane zmiany mogą powodować konflikty:
-przesuniecie ludzi z zespołów wykonujących rutynowe zadania do prac projektowych może
wywołać podstawowe pytanie-dlaczego ja?
-problem dotyczy również kadry zarządzającej, ponieważ zmiana struktury może
spowodować, pojawienie się pytania; a co z dotychczas realizowanymi projektami?
-w tej sytuacji szczególnego znaczenia nabiera polityka firmy i utworzone w związku z nią,
nowe zasady pracy. Pozwalają powiązać pracowników z nowymi zadaniami.
Jeżeli jesteśmy menadżerami projektu lub członkami zespołów projektowych, to powinniśmy
być bezpośrednio zainteresowani organizacją współpracy z personelem.
Można ten problem opisać udzielając odpowiedzi na kilka pytań:
-w jaki sposób projekt może być umocowany w planach strategicznych firmy?
-w jaki sposób zarządzać zasobami ludzkimi aby nadal realizować bieżące zadania i
jednocześnie bezkolizyjnie zacząć nowe?
-jak negocjować nowe warunki pracy i płacy(jeśli jesteśmy menagerami projektu) z
pracownikami przewidzianymi do pracy w nowym projekcie?
-w jaki sposób zorganizować administrowanie projektami?
-planowanie projektu w swojej istocie wymaga ciągłego odpowiadania na pytania dotyczące
zakresu poszczególnych etapów projektu i terminów ich realizacji
-zadaniem osoby(lub zespołu) planującej przebieg przedsięwzięcia jest odpowiedzieć na
szereg pytań, które pozwalają sprecyzować przewidywane nakłady i trudności
-celem ostatecznym jest optymalna realizacja przedsięwzięcia, pozwalająca na osiągnięcie
oczekiwanych efektów w możliwie najkrótszym czasie, za jak najmniejsze pieniądze.
-istotnym problemem jest zastosowanie właściwej metodyki oraz dokładna analiza wyników
Inny problem to właściwy sposób prezentacji wyników. Musi być ona rzetelna merytorycznie
i zrozumiała dla osób niemających przygotowania informatycznego. Zwykle bowiem tacy
ludzie podejmują najważniejsze decyzje.
Najczęściej zadawane przez nich pytania dotyczą następujących problemów:
-jak długo ma trwać wykonywanie zaplanowanego przedsięwzięcia?
-Jak wpłynie na terminowość projektu i jego przebieg opóźnienie wykonania któregoś z
zadań?
-Czy posiadane zasoby materialne i ludzkie pozwolą wykonać zadanie?
-Które zadania są krytyczne dla powodzenia projektu? Konieczne jest określenie listy takich
zadań(tworzą one tzw. ścieżkę krytyczną)
-Jaki będzie koszt zadania? Istotna jest ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz