Struktura grupy jako źróło stresy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Struktura grupy jako źróło stresy - strona 1 Struktura grupy jako źróło stresy - strona 2 Struktura grupy jako źróło stresy - strona 3

Fragment notatki:

Struktura grupy jako źródło stresu *Komunikacja międzyludzka w grupie zadaniowej to przekazywanie informacji między ludźmi oraz ich rozumienie.
Style komunikowania w pracy:
„mur milczenia” - brak komunikacji między przełożonym i podwładnymi, ale także między podwładnymi
Wymiana informacji między przełożonym a poszczególnymi podwładnymi z osobna
Wymiana informacji między przełożonym a niektórymi podwładnymi oraz między niektórymi podwładnymi
Wymiana informacji między przełożonym a niektórymi podwładnymi oraz pomiędzy wszystkimi podwładnymi
Między przełożonym i wszystkimi podwładnymi z osobna oraz między wszystkimi podwładnymi
Badanie: funkcjonowanie lotnicze w dwóch grupach zróżnicowanych pod względem stylu dowodzenia - dyskusja vs. brak dyskusji przy wydawaniu rozkazów; okazało się, że możliwość dyskusji sprzyja efektywniejszemy funkcjonowaniu lotników.
*Rola społeczna jako rola określona przez prawa i obowiązki osoby zajmującej w strukturze grupy daną pozycję.
*Grupa to zbiór ludzi o wspólnym, określonym celu, normach grupowych oraz o określonych pozycjach jej członków.
Cel grupowy - wtedy grupa ma charakter wyraźnie zadaniowy; cel powinien być jasno sprecyzowany, aby działanie grupy było efektywne, powinien być jeden w danym czasie, musi mieć wartość dla grupy, cele jednostkowe powinny być podporządkowane celom grupowym
Normy grupowe - przepisy obowiązujące wszystkich członków grupy, powinny być zinternalizowane (znane i zaakceptowane); istnieją naciski zmuszające do respektowania norm takie jak nagrody i kary Struktura grupy - zajmowanie określonych pozycji przez jej członków; struktura może mieć charakter formalny i nieformalny; podstawą grupy formalnej są normy grupowe, natomiast nieformalnej sympatia; z punktu widzenia efektywności ważne jest, aby obie struktury pokrywały się
Stres organizacyjny Kahn i Boysiere ujmują stres organizacyjny jako proces, który można opisać na 5-ciu poziomach:
Zdarzenia stresowe przedorganizacyjne
Sygnały zwiastujące stres
Charakterystyka organizacji
Stresory związane z organizacją
Środowisko fizyczne
Środowisko psychospołeczne
Dostrzeżenie stresu i jego ocena poznawcza (ocena zagrożenia, strat, możliwości radzenia sobie ze stresem)
Bezpośrednie skutki stresu organizacyjnego
Somatyczne
Psychologiczne
Behawioralne Konsekwencje długoterminowe stresu organizacyjnego
Zdrowotne
Psychologiczne
Społeczne Proces stresu organizacyjnego może być zmieniany przez dwa typy modyfikatorów:
Modyfikatory osobowe (różnice indywidualne)
Modyfikatory sytuacyjne (nieprzewidywalne przypadki)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz