Stropy niklu i tytanu - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stropy niklu i tytanu - omówienie - strona 1 Stropy niklu i tytanu - omówienie - strona 2 Stropy niklu i tytanu - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Mariusz Bąk II MDT gr. 81. STOPY NIKLU I TYTANU Tytan pod względem występowania w skorupie ziemskiej zajmuje dziewiąte miejsce po tlenie, krzemie, aluminium, żelazie, wapniu, sodzie, magnezie i potasie. Szerokie zainteresowanie tytanem wynika przede wszystkim ze szczególnych właściwości fizycznych i chemicznych tego pierwiastka. Tytan jest metalem o stosunkowo małej gęstości (4,507 g/cm3) i dużej odporności na korozję.
Właściwości mechaniczne tytanu zależą przede wszystkim od jego czystości. Obecność zanieczyszczeń (nawet w setnych procenta) w tytanie powoduje wzrost jego wytrzymałości oraz twardości i zmniejszenie właściwości plastycznych. Właściwości wytrzymałościowe tytanu maleją wraz z podwyższeniem temperatury.
Tytan charakteryzuje się dużą odpornością na korozję chemiczną. Jest odporny na działanie wody morskiej i nie ma skłonności do pękania korozyjnego w wodnych roztworach agresywnych środowisk. Silne powinowactwo tytanu w stanie nagrzanym i ciekłym do gazów atmosferycznych (tlenu, azotu, wodoru) wymusza prawie we wszystkich procesach technologicznych stosowanie atmosfer ochronnych lub próżni.
Tytan chemiczny jest stosowany przede wszystkim w przemyśle lotniczym na elementy silników i kadłubów samolotów. Jest także stosowany w przemyśle okrętowym i chemicznym. Tytan jest biomateriałem (nie jest toksyczny dla organizmu ludzkiego) dzięki czemu znajduje szerokie zastosowanie na wszelkiego rodzaju implanty.
Najprostszym i najczęściej spotykanym podziałem przemysłowych stopów tytanu jest klasyfikacja według struktury w określonym stanie. Wyróżnia się następujące struktury stopów tytanu: w stanie normalizownym faza α - w stopach z pierwiastkami stabilizującymi fazę α
fazy α +β - w stopach z pierwiastkami stabilizującymi fazę β
faza β - w stopach o dużej zawartości pierwiastków stabilizujących fazę β, umożliwiających otrzymanie fazy β w temperaturze 25 °C, w stanie zahartowanym
faza α - bez możliwości umocnienia poprzez obróbkę cieplną lub z możliwością umocnienia w wyniku hartowania i starzenia,
fazy α + β - umacnianie przez hartowanie lub w wyniku hartowania i starzenia,
faza metastabilna βM faza stabilna β
Obróbka cieplna stopów tytanu opiera się przede wszystkim na wykorzystaniu przemiany fazowej α ↔ β. W zależności od składu chemicznego stopu uzyskuje się stopień umocnienia od 25 do 90 %. W stanie wyżarzonym i zahartowanym stopy tytanu charakteryzują się średnimi właściwościami wytrzymałościowymi i dobra plastycznością, natomiast po hartowaniu i starzeniu uzyskują dużą wytrzymałość.
Ze względu na technologię obróbki cieplnej stopów tytanu wyróżnia się:


(…)

… w postaci przewodów kompensacyjnych.
Nichrom jest uważany za podstawowy stop oporowy. Ze względu na dobre właściwości mechaniczne, znaczną rezystywność oraz żaroodporność, stop ten stosuje się na wszelkiego rodzaju oporniki i elementy grzejne oraz do budowy termoelementów pracujących w temperaturze 900 °C.
Kopel i konstantan ze względu na skład chemiczny są stopami miedzi, ze względu jednak na właściwości…
… dużą żaroodporność oraz żarowytrzymałość. Otrzymuje się go metodą pirometalurgiczną lub metodą karbonyklową i odlewa do form piaskowych, ceramicznych oraz kokili. Nikiel jest podatny na obróbkę plastyczną na zimno i gorąco, spawalny i zgrzewalny, odporny na korozje atmosferyczną oraz na działanie wody morskiej, wód mineralnych i kwasów organicznych. Jest natomiast nieodporny na działanie kwasu…
… zastosowanie w przemyśle chemicznym. Jest także stosowany w przemyśle elektrotechnicznym, do platerowania blach oraz galwanicznego pokrywania stali, stopów miedzi i aluminium w celu poprawy ich odporności na korozję.
Stopy niklu można podzielić na cztery podstawowe grupy według zastosowania:
stopy konstrukcyjne,
stopy oporowe,
stopy o specjalnych właściwościach fizycznych,
stopy żaroodporne i żarowytrzymałe.
Stopy konstrukcyjne
Najbardziej znanymi i najczęściej stosowanymi w przemyśle stopami konstrukcyjnymi są tzw. monele, czyli stopy niklu z miedzią . Stopy te przy zawartości 60-80% niklu i 40-20% miedzi mają dobre właściwości mechaniczne i dobrą odporność na korozję. Dodatki stopowe jak żelazo i mangan nie tworząc odrębnych faz, polepszają właściwości mechaniczne tych stopów. Właściwości fizyczne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz