Stropy, kleina i ackermana - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1372
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

STROPY KLEINA I ACKERMANA
STROP KLEINA - płyty z cegieł zwykłych lub dziurawek, zbrojone płaskownikami lub stalą okrągłą i spojone w monolit zaprawą cementową. Oparciem płyty są zwykłe belki stalowe. Odmiany: cięzki (grubość ½ cegły), lekki (1/4 cegły), półciężki (1/4 cegły lecz z żeberkami z cegieł ułożonych na rąb); Płyty Kleina można zbroić bednarką lub rzadziej prętami
1 belka stalowa; 2 cegła; 4 siatka; 5 polepa (beton lekki); 7 podłoga; 8 beton lub zaprawa; Strop Kleina wykonuje się na deskowaniu, które podwiesza się najczęściej do belek stropowych. Cegły układa się na deskowaniu. Najpierw na cegły nakłada się zaprawę (1:3), a następnie układa w płycie na docisk. Po wymurowaniu całej płyty między dwiema belkami oraz ułożeniu zbrojenia w spoinach zalewa się płytę rzadką zaprawą cementową, tak aby wypełniła spoiny i nierówności. Strop ceramiczno - żelbetowy (Ackeramana) - nadaje się na przekrycia pomieszczeń o małych i średnich rozpiętościach. Do wykonania stropu używa się pustaków ceramicznych o wysokości 15, 18, 20 i 22 cm, szerokości 30 cm i długości 25 cm. Wysokość pustaka dostosowuje się do rozpiętości stropu i obciążenia działającego na strop. W stropie tym spody żeber są zasłonięte stopkami pustaków, dzięki czemu otrzymuje się jednolity podkład ceramiczny pod tynk. U góry na pustakach wykonuje się płytę betonową grubości 3-5 cm wzmocnioną siatką zbrojenia. Żebra stropu zbrojone są przeważnie jednym prętem. Zawiesza się je na strzemionach rozmieszczonych w odstępach co 30 cm. W żebrach ciągłych lub częściowo utwierdzonych w murze stosuje się zbrojenie na górze żebra. Żebra stropu opierają się na murze za pośrednictwem wieńców. Stropy te wykonuje się na deskowaniu pełnym złożonym z desek pojedynczych ułożonych pod żebrami, opartych na rusztowaniu. Pustaki w stropie układa się mijankowo, pustaki skrajne od strony wieńca powinny mieć denka z betonu lub zaprawy, zabezpieczające przedostaniem się betonu do ich wnętrz. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz