strop drewniany - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
strop drewniany - omówienie  - strona 1 strop drewniany - omówienie  - strona 2

Fragment notatki:

STROP DREWNIANY:
Stosowanie drewna oraz innych materiałów łatwopalnych do stropów dopuszczalne jest tylko w przypadkach określonych szczegółowymi przepisami.
Stropy drewniane budynków przeznaczonych na pobyt ludzi powinny zawierać warstwę izolacyjną, suchą, niepalną, dźwiękochłonną, pozbawioną zanieczyszczeń organicznych lub działających szkodliwie na drewno oraz w miarę możności lekką.
Stropów drewnianych nie wolno stosować:
nad piwnicami,
pod pralniami, kuchniami zbiorowego żywienia, ustępami spłukiwanymi, łazienkami, natryskami, loggiami i innymi pomieszczeniami wilgotnymi lub takimi, w których podłoga jest stale zmywana.
RODZAJE STROPÓW DREWNIANYCH:
belkowy
belkowy na ślepym pułapie
podwójny
Elementem nośnym stropu jest belka o stosunku przekroju szerokości do wysokości 5:7 lub 4:7, co zapewnia jej pożądaną sztywność. Belki na całej długości przęsła powinny stanowić jednolitą całość, gdyż ich przedłużanie jest kłopotliwe i pracochłonne. Złącza belek drewnianych można wykonywać na podporach układając je „na mijankę” i wzmacniając klamrami lub cokołami „na styk”, lub wzmacniając połączenie dwustronnymi nakładkami z płaskownika stalowego. Długość oparcia belki na murze musi być większa niż 12 cm. Belki stropowe układa się na ścianach nośnych w odstępach co 60-120 cm. Ze względu na możliwość pożaru, belek nie można opierać na murach kominowych, ani też bliżej niż 30 cm od przewodów dymowych. Belki, które trafiają na mur kominowy opiera się na wymianach (przejmach). WYMIAN - belka równoległa do ściany kominowej, oparta na belkach ułożonych poza kominem.
Rozmieszczenie belek stropu rozpoczyna się od belek przy ścianach zewnętrznych, odsuniętych od nich około 3 cm, następnie przy wewnętrznych, kolejno pod ściankami działowymi górnej kondygnacji i na końcu w przestrzeni między ułożonymi belkami, zachowując równy rozstaw.
Belki na murze zewnętrznym opiera się co najmniej na taką głębokość jak wysokość belki. Koniec belki trzeba zaimpregnować środkami przeciwgnilnymi i owinąć papą. Przy obmurowaniu pozostawia się od czoła i ponad belką 3-4 cm wolną przestrzeń dla umożliwienia wentylacji. Aby strop spełniał rolę usztywnienia ścian, belki stropowe w ścianach nośnych należy zakotwić czołowo w odstępach co 2,5 cm. Ściany szczytowe kotwi się kotwami poprzecznymi, sięgającymi co najmniej 3 belek. Szereg belek tworzy rodzaj rusztu pod podłogę (strop nagi), na której może być ułożona polepa, spełniająca rolę warstwy ocieplającej i osłony przed ogniem.
 
Zalety stropu drewnianego


(…)

… deskowy: a) bez izolacji cieplnej, b) z izolacją cieplną; 1-belki, 2-podsufitka, 3-podłoga, 4-płyta pilśniowa, 5-papa, 6-polepa, 7-rozpórki.  
Praktyka wykazała także znaczną odporność stropów drewnianych z wkładem izolacyjnym z wełny mineralnej na działanie ognia w sytuacjach ekstremalnych. Oczywiście stosowanie tego typu stropu wymusza technologię konstruowania lekkich ścianek działowych. Ponadto…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz