Strona bierna - ćwiczenia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Strona bierna - ćwiczenia - strona 1 Strona bierna - ćwiczenia - strona 2

Fragment notatki:

Strona bierna - ćwiczenia 1. Uzupełnij podane niżej przykłady zgodnie z zasadą tworzenia strony biernej w czasie teraźniejszym:
a) I figli amano i suoi genitori. (Dzieci kochają swoich rodziców.)
I genitori ...................................(essere) dai suoi figli.
b) Francesco ha costruito questa casa. (Francesco zbudował ten dom.)
Questa casa ................................ (venire) da Francesco.
c) Laura e Pietro leggono un libro. (Laura i Pietro czytają jakąś książkę.)
Un libro ..................................... (essere) da Laura e Pietro.
d) Anna pettina la sua bambola ogni giorno. (Anna czesze swoją lalkę codziennie.)
Da chi la bambola ......................... (essere) ogni giorno?
e) Qualcuno chiude le finestre. (Ktoś zamyka okna.)
Le finestre ...............................(venire) da qualcuno.
f) Marco prepara la colazione. (Marco przygotowuje śniadanie.)
La colazione .............................(venire) da Marco.
g) Alessandro invita i suoi amici. (Alessandro zaprasza swoich przyjaciół.)
Gli amici di Alessandro ................................(essere) da lui.
2. Uzupełnij zdania tak, aby stronę bierną wyrażał czas Passato prossimo:
a) Ho comprato un chilo di mele. (Kupiłem kilogram jabłek.)
Un chilo di mele ....................................... da me.
b) I premier hanno pubblicato un libro. (Premier opublikował książkę.)
Un libro ...................................... dai premier.
c) La televisione polacca ha realizzato dei film. (Telewizja polska zrealizowała filmy.)
I film ....................................... dalla televisione polacca.
d) Abbiamo mangiato il pranzo alle 12. (Zjedliśmy obiad o 12.)
Alle 12 il pranzo .................................. da noi.
e) Hai visto gli ultimi film di questo regista? (Widziałaś ostatni film tego reżysera?)
Gli ultimi film di questo regista ............................... da te?
3. Odróżnij, które z poniższych zdań zostały wyrażone w stronie czynnej, a które
w biernej:
a) La macchina verrà comprata dalla famiglia Stefani.
b) Rafaele è stato da noi qualche tempo fa.
c) La vostra mamma viene a trovarvi raramente.
d) Questa casa venne edificata prima dello scoppio della seconda guerra mondiale.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz