Język włoski

note /search

Pogoda - słówka

 • Politechnika Śląska
 • Język włoski
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1078

Pogoda - Il tempo UZUPEŁNIJ LUKI:  1. Ieri abbiamo avuto dieci centimetri di . (śnieg)  2. C'era un pericoloso strato di  3. Oggi c'è l'aria di  4. Agosto è un mese  5. Oggi è una notte serena e senza  6. Il  7. Molti di quelli che abitano in Polonia non fanno caso al  8. ...

Strona bierna - ćwiczenia

 • Politechnika Śląska
 • Język włoski
Pobrań: 63
Wyświetleń: 693

Strona bierna - ćwiczenia 1. Uzupełnij podane niżej przykłady zgodnie z zasadą tworzenia strony biernej w czasie teraźniejszym: a) I figli amano i suoi genitori. (Dzieci kochają swoich rodziców.) I genitori (essere) dai suoi figli. b) ...

Tryb rozkazujący - ćwiczenia i teoria

 • Politechnika Śląska
 • Język włoski
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1477

TRYB ROZKAZUJĄCY Tryb rozkazujący tworzymy poprzez dodanie do tematu bezokolicznika następujących końcówek: ARE: brak, -a, -i, -iamo, -ate, -ino ERE: brak, -i, -a, -iamo, -ete, -ano, IRE: brak, -(isc)i, -(isc)a, -iamo, -ite, -(isc)ano Tryb rozkazujący w 1 os.

Cechy charakteru

 • Politechnika Śląska
 • Język włoski
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1610

Cechy charakteru aktywny- attivo, zły- cattivo; spokojny- tranquillo, calmo; ostrożny- attento; nieostrożny- trascurato; charakterystyczny- caratteristico; czarujący- attraente; wesoły- allegro; mądry- intelligente, chytry -furbo; pewny siebi...

Części ciała

 • Politechnika Śląska
 • Język włoski
Pobrań: 77
Wyświetleń: 833

Części ciała - Le parti del corpo UZUPEŁNIJ LUKI:  1. Ho mal di . (głowa)  2. Giulia ha i  3. L'  4. La tua ragazza ha gli  5. Ho il  6. Gli fa male il , e non può camminare. (stopa)  7. Mi fa male il . (ramię)  8. Lavo i  9. Il palmo è la parte della  10. Il dolor...

Czas - il tempo

 • Politechnika Śląska
 • Język włoski
Pobrań: 42
Wyświetleń: 700

CZAS – IL TEMPO UZUPEŁNIJ LUKI:  1. In si fa sempre più caldo. (wiosna)  2. Sono le sette e un  3. L'ho visto  4.  5. La  6. Qual'è la  7. Che giorno è  8. Consulta che  9. L'autobus è in forte  10. Siamo nel XXI . (k...

Czasy Imperfetto e passato prossimo

 • Politechnika Śląska
 • Język włoski
Pobrań: 210
Wyświetleń: 980

CZASY PRZESZŁE IMPERFETTO e PASSATO PROSSIMO 1. Passato prossimo czy imperfetto? Uzupełnij zdania: Questa mattina, quando (arrivare - tu), (essere - io) ancora a letto. Ieri sra a quest'ora (leggere - io) il giornale. Ieri sera in due ore (leggere - io) tutte il giornale. Stefania (partire) ...

Kraje i narodowości

 • Politechnika Śląska
 • Język włoski
Pobrań: 84
Wyświetleń: 714

Kraje i narodowości - I paesi e le nazionalità UZUPEŁNIJ LUKI:  1. Vengo dalla . (Polska)  2. Vivo in  3. Ogni estate andiamo negli  4. Maria è da parte della madre. (Hiszpanka)  5. Susan è , come il suo ragazzo. (Amerykanka)  6. L'  7. Suo padre è  8. Lei è  9. Il ...

Przyroda - La natura ; ćwiczenia

 • Politechnika Śląska
 • Język włoski
Pobrań: 35
Wyświetleń: 616

Przyroda - La natura UZUPEŁNIJ LUKI:  1. L'Italia si trova sulla Appenninica. (Półwysep)  2. Il terzo pianeta dal Sole è la (Ziemia)  3. La maggior parte degli  4. L' può causare molte mallattie come per esempio cancro, allergie e asma. (zanieczyszczenie)  5. Che cosa fai per pr...

Rodzajniki - ćwiczenia

 • Politechnika Śląska
 • Język włoski
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1435

Rodzajniki - ćwiczenia Poniżej prezentujemy przygotowany przez nas zestaw ćwiczeń. Został on stworzony dla utrwalenia wiadomości o rodzajniku w języku włoskim. zad. 1 Proszę wstawić w wykropkowane miejsce odpowiedni rodzajnik określony. ... c...