Strategia innowacyjna - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 357
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Strategia innowacyjna - omówienie - strona 1 Strategia innowacyjna - omówienie - strona 2 Strategia innowacyjna - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Strategia innowacyjna- definicja
Pozwala na identyfikację prawidłowości na płaszczyźnie relacji firmy z jej otoczeniem
gospodarczym oraz podejmowanie stosownych działań mających na celu realizację strategii
rozwoju firmy. W ramach strategii innowacyjnej podejmowane są decyzje dotyczące:
-strategii odnoszącej się do kompetencji podmiotu jako odzwierciedlenia zasobu
wiedzy(technicznej)
-strategii w zakresie B+R, będącej źródłem wiedzy i alternatywnych rozwiązań
konstrukcyjnych, technologicznych, organizacyjnych i innych.
-strategii w dziedzinie absorpcji procesów technologicznych i technik wytwarzania
wyrobów(usług)
Podejście dynamiczne – uwzględnia burzliwe zmiany w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu w
określonym czasie
Podejście statyczne- uwzględnia aktualną sytuację przedsiębiorstwa i jego otoczenia.
Model strategii innowacyjnej przedsiębiorstwa
Obejmuje w sposób zintegrowany wizerunek i misję strategiczną, wynikające z nich cele
strategiczne i strategie realizacyjne oraz zewnętrzną ofertę strategiczną produktów i usług dla
określonego horyzontu czasowego, oraz ofertę wewnętrzną co do motywacyjnej alokacji
posiadanych zasobów materialnych i ludzkich.
Wizerunek przedsiębiorstwa
-,,twarz”
-oblicze przedsiębiorstwa
-wygląd zewnętrzny
Misja strategiczna
-powołanie przedsiębiorstwa
-sens istnienia przedsiębiorstwa
-misja winna mieć postać oferty oraz obietnicy składanej otoczeniu
Funkcje misji strategicznej
-strukturalizacyjno-innowacyjna
-prognostyczna
-normotwórcza i kulturotwórcza
-integracyjno-motywacyjna
-prawdy o przedsiębiorstwie i jego strategii
Cele strategiczne:
1.Ekonomiczny
2.Marketingowy
3.Inny niż poprzednie
Ad.1. Związany z realizacją ściśle określonych zadań ekonomiczno-finansowych i dotyczy
poprawy lub znacznych profitów finansowych
Ad.2. Związany z realizacją ściśle określonych zadań w obszarze rynku np. zwiększenie
udziału w rynku, zdobycie pozycji lidera, zdobycie nowych rynków.
Ad.3. Związany jest z realizacją ściśle określonych zadań typu jakościowego np. poprawa
warunków pracy, poprawa stanu środowiska naturalnego
Cele przedsiębiorstwa mogą mieć odmienny charakter, stąd można wyróżnić 3 grupy:
-sprzyjające wzrostowi przedsiębiorstwa
-gwarantujące jego rozwój
-określające poziom zysków
Cele powinny składać się z następujących elementów:
-treść celu (co należy osiągnąć?)
-zakres celu (jaki ma być stopień osiągnięcia celu?)
-dziedzina(gdzie ma być osiągnięty cel?)
-termin
Strategie realizacyjne- odpowiadają na pytanie w jaki sposób na miarę swoich możliwości i
istniejącej oraz przyszłej sytuacji w otoczeniu osiągnąć założone cele-a więc działać
skutecznie
Oferta strategiczna-obejmuje aktualną i przyszłą specyfikację produktów i usług wraz z ich
podstawową charakterystyką w postaci nazwy handlowej, przeznaczenia, poziomu jakości,
nowoczesności lub atrakcyjności.
Cechy strategii innowacyjnych:
-horyzont czasu,
-efekt strategii,
-kompleksowość,
-wszechobecność,
-koncentracja,
-elastyczność,
-edukacja,
-stymulacja.
Kryteria ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz