Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej- wykład 8

Nasza ocena:

5
Pobrań: 175
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej- wykład 8 - strona 1 Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej- wykład 8 - strona 2 Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej- wykład 8 - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 8, 15.12.2010 Mariusz Maszkiewicz
Historia relacji UE z Chinami
Europa była od wieków dla Chin obszarem traktowanym jako zagrożenie, barbarzyńcy zachodnich mórz. Konflikty zbrojne, wojny handlowe w XIX wieku. Konsekwencje historyczne utrudniały relacje z kontynentem Europejskim aż do drugiej połowy XX wieku .
Pozytywna Agenda współpracy Chińsko-Europejskiej zaczyna się rozszerzać w związku z narastającymi konfliktami na linii Moskwa-Pekin. To 2 wielkie kraje rządzone przez reżimy komunistyczne-Stalina i Mao Ze Donga. Na progu zimnej wojny, potem w latach 40.współpracują ze sobą, na początku lat 60. ze sobą rywalizują o to jaki model komunizmu i w jakich krajach ma być wspierany. Chińscy komuniści początkowo są pod silnym wpływem Moskwy, korzystają ze wsparcia ZSRR zwłaszcza w wojnie o uzyskanie, utrzymanie władzy. Także z chwilą usamodzielnienia się tworzą nowy azjatycki model ustroju, przechodząc tym samym do nowego etapu sporów o charakterze ideologicznym. Pierwszy okres (czas zimnej wojny) jest okresem ścisłej współpracy z ZSRR i większości państw obozu socjalistycznego. Na jednoczącą się Europę patrzą jak na pomysł amerykański, podobnie jak inne kraje komunistyczne, perspektywa antyamerykańska. Retoryka antyeuropejska zaostrzyła się gdy Chruszczow rozpoczął poszukiwanie pewnego modelu współpracy z Europą Zachodnią. Dla komunistycznych władz w Pekinie EWWiS, EWG były przejawem ultraimperializmu zachodniego, imperializmu który walczy z siłami socjalistycznymi. Jednocześnie w latach 60. Mao Ze Dong prowadzi politykę dwutorową wobec Moskwy i Waszyngtonu, starając się wygrywać różnicę między 2 supermocarstwami. Z uprzednio największym wrogiem USA, ale i ze Związkiem Radzieckim narasta konflikt, który przerodzi się w stan bliski wojny. Rozpoczyna się w latach 60. od wycofania radzieckich ekspertów wojskowych z Chin, brak wsparcia ZSRR w wojnie o Tajwan, kwestie rywalizacji w krajach 3ciego świata. Chiny uważały także zachodnią pomoc radziecką za zbyt małą, wysunęły kwestie terytorialne zwłaszcza wobec terenów zajętych przez Carską Rosję w XIX wieku, jeśli chodzi o kraje nadmorskie i Władywostok. Z państw komunistycznych po stronie Chin opowiedziała się jedynie Albania, która realizowała własny model budowy komunizmu. Szczyt rozłamu w obozie komunistycznym między Chinami a ZSRR przypada na III.1969 roku, kiedy doszło do granicznego zatargu na rzece Wud Su?. W efekcie tego konfliktu Mao dokonuje zwrotu w polityce zagranicznej Chin, tzw. wojna pingpongowa. Dyplomacji amerykańskiej udaje się nawiązać stosunki. W 1972 roku wizyta Nixona w Pekinie. Rozłam między ZSRR i Chinami przyczynił się do przewartościowania doktryny politycznej ChRL. O ile wcześniej budowała tożsamość na filarze relacji z państwami komunistycznymi, o tyle po rozłamie, po rewolucji kulturalnej zaczęła je budować wobec USA, które wcześniej uznawała za głównego wroga, komunistycznego wroga. W 1979 Chiny potępiły rosyjską interwencję zbrojną w Afganistanie, później zbojkotowały igrzyska olimpijskie w 1980r.

(…)

…, na co UE nie miałaby wpływu, a co mogłoby działać na bezpieczeństwo wspólnoty euroatlantyckiej.
Zdaniem Amnesty International Chiny regularnie zaopatrują wojskowo Birmę, Jan Mart, sprzedają chińskie transportery opancerzone do Sudanu. Zniesienie embarga mogłoby spowodować efekt domina, gdyż państwa wobec których nie obowiązuje np. Izrael mogłyby pod wpływem konkurencji z państwami europejskimi operować…
… bardzo ambitny program wzmacniania tzw. biologicznej różnorodności w oparciu o ONZ inicjatywę tzw. roku dla biologicznej różnorodności. To się wiąże z Protokołami z Kartageny, na temat ochrony biosfery. Dot. to ochrony biróżnorodności, a protokół jest związany zarówno z zasadami WTO, jak konwencją z Rio z 1992-1993. Protokoły Kartageńskie wprowadzają zobowiązania stron do dbałości o różnorodność biologiczną
… w systemie więziennictwa, reedukacji obozów pracy, praw mniejszości, zasad państwa prawa. Jak widać z dokumentu nie wskazano na żaden postęp w tym obszarze, ograniczając się do wymienienia w tym komunikacie obszarów dialogu.
1 umowa handlowa między WE a Chinami została zawarta w 1978, rynki europejskie były otwarte na tekstylia pochodzące z tego państwa, ale również na dialog w kwestiach bezpieczeństwa…
… importu chińskiego.
Problemem w relacjach Chiny- UE jest embargo na handel bronią. Zakaz ten funkcjonuje od czerwca 1989 roku, ogłoszony po wydarzeniach w Tien Amien, jako część sankcji nałożonych na CHRL. W latach 2003-2005 UE wykazywała chęć zniesienia istniejącego wtedy od 16 lat embarga na dostawy sprzętu. Na opóźnienie tego procesu miała wpływ ustawa antysecesyjna, przyjęta przez Chiny w marcu 2005 roku, która pozwalała na podjęcie zbrojnej akcji przeciw zbuntowanej prowincji Tajwanowi. Tajwan ogłosił niepodległość w styczniu 2007 formalnie. Wspólnota ogłosiła iż utrzymuje w mocy zakaz eksportu broni do Chin. Za zniesieniem embarga jest część państw unijnych: Francja, Belgia, Hiszpania, Włochy, Niemcy. Francja pragnie włączyć Chiny do wielonarodowego sojuszu, który byłby przeciwwagą dla amerykańskiego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz