stosunki gospodarcze - ćwiczenia 19.10.2012

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
stosunki gospodarcze - ćwiczenia 19.10.2012 - strona 1 stosunki gospodarcze - ćwiczenia 19.10.2012 - strona 2 stosunki gospodarcze - ćwiczenia 19.10.2012 - strona 3

Fragment notatki:


19.10.2012 na za tydzień: usługi i transfer sfery roboczej
wysoko rozwinięte (standardy polityczne: demokratyzacja, pluralizm, przewag usług z handlu zagranicznym, wysokie technologie, chłonny rynek, poziom zgromadzonego kapitału, siła militarna, stabilność, struktura wydatków - dobra luksusowe, usługi, poziom wykształcenia społeczeństwa, poziom informatyzacji, długość życia, infrastruktura komunikacyjna , transportowa, mały udział sektora rolnego w pkb) słabo rozwinięte, rozwijające się
bogata północ (70 państw świata, kierując się tylko dochodem) , biedne południe(grupa państw rozwijających się czyli cała reszta; kryteria: ) kraje rozwijające się: bardziej rozwinięte - większy przemysł
mniej rozwijające się- bardziej rolnicze
bardziej zdemokratyzowane
mniej zdemokratyzowane
państwa naftowe - manipulują surowcem
kręgi cywilizacyjne państwa
może być o dostępie do surowców - w literaturze nie ma jeszcze takiego podziału, ale kraje zaczynają się o nie bić, chodzi o zasoby nie energetyczne, takie które wykorzystuje się w rozwoju technologii
zróżnicowanie pod względem dochodu - podział banku światowego Grupa LDC - najsłabiej rozwinięte państwa (kryteria: dochód narodowy, struktura gospodarcza, hdi, evi, 48 - 49 państw, Malediwy, przekroczyło kryteria, ale ma 3 lata na korzystanie z przywilejów krajów LDC), są specjalnie traktowane na forum WTO, daje im się jakieś preferencje, ale one nie muszą ich odwzajemniać czy jakoś tak) wyszła tylko Botswana i Wyspy Zielonego Przylądka państwa przechodzące transformacje emerging market - wzrastające rynki (Chiny, Indie, Brazylia, Rosja, RPA  BRICS) (dynamicznie rozwijające się, tania siła robocze, bazowanie na surowcach, duża populacja, duży napływ technologii, wysoki poziom inwestycji  szybki wzrost gospodarczy)
Bank Światowy, jedno kryterium, dochód narodowy per capita :
- państwa o wysokich dochodach w OCED (31)
- państwa o wysokich dochodach nie w OCED (39)
 dochód narodowy brutto powyżej 12 276 dolarów
- średnio wysokie dochody - 3976 - 12275 dolarów - Rosja, Litwa, Bułgaria, Chiny (4240)
- średnio niskie dochodu 1000 - 3975 dolarów - Nigeria, Indie
- niskie dochody - kraje ldc
Polska mamy 20480 dolarów per capita
Podmioty gospodarki światowej: - państwa - dbałość o politykę proeksportową
 zasady ustala wto kiedy GATT, a nie państwo, mówi jakimi narzędziami ma posługiwać się państwo w kwestii handlu, ogranicza państwo, może też być integracja (UE) - korporacje transnarodowe (przedsiębiorstwa międzynarodowe) - źródłem są przedsiębiorstwa krajowe - proces umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa krajowego: poziom 1) umiędzynarodowienie sfery wymiaru - aktywność na rynku międzynarodowym 2) otwieranie filii zagranicą (tylko współpraca geograficzna, zazwyczaj niedaleka) 3)globalizacja przedsiębiorstwa - globalna strategia, zarządzanie, filie na całym świecie


(…)


po II wś:
- najlepiej rozwijają się korporacje, amerykańskie i brytyjskie, upatek żelaznej kurtyny
Efekty : polityczne, ekonomiczne, społeczne
Powstawanie korporacje : wykup innych firm za granicą (pakiet kontrolny), tworzenie od podstaw spółki za granicą - greenfield, alians strategiczny - firmy się dogadują, żeby przejąć kontrolę, realizować jakiś wspólny cel
chętnii, case study: historia, działanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz