Stosunek do innych gałęzi prawa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stosunek do innych gałęzi prawa - strona 1 Stosunek do innych gałęzi prawa - strona 2

Fragment notatki:

Stosunek do innych gałęzi prawa Pojęcie ogólne przez system prawa rozumie się ogół norm prawnych obowiązujących w danym miejscu i czasie
system jest spajany przez zasadę niesprzeczności i zupełności
gałęzie prawa - kryterium podziału na gałęzie jest przedmiot i metoda regulacji
klasyczny podział : pr. konstytucyjne, pr. karne, pr. cywilne, adm., pracy
Prawo konstytucyjne podstawowym źródłem je tworzącym jest konstytucja plus ustawy szczególne
normy tu zaliczane kształtują podstawowe zasady i funkcjonowanie państwa (organizacja, ład państwa, zasady tworzenia prawa, podstawowy kształt sytuacji obywatela prawa i obowiązki)
związki z pr. administracyjnym
pr. administracyjne konstytuuje, rozwija, wypełnia, wykonuje normy pr. konstytucyjnego konstytucji można znaleźć takie przepisy, które zapowiadają kontynuację w innych przepisach - pr. adm.
tam, gdzie przepisy tego wymagają, pr. adm., kontynuuje, wykonuje, rozwija, uszczegóławia regulację prawną zawartą w pr. konstytucyjnym, (np. stowarzyszenia, wywłaszczenie)
są w pr. adm. ustawy, które nie mają początku w przepisach pr. konstytucyjnego (np. ust. o obowiązku meldunkowym, ust. o dokumentach tożsamości)
Prawo cywilne relacja ta jest konsekwencją relacji między pr. publicznym a prywatnym
pr. publiczne - pr. adm. stoi na straży interesów publicznych, ponad jednostkowych (prawo karne podobnie)
pr. cywilne jest prawem prywatnym, jego powołaniem, misją jest ochrona interesu indywidualnego, zwłaszcza indywidualnych interesów jednostkowych, ochrona interesu prywatnego staje się dobrem wspólnym
interes publiczny, tam, gdzie jest to bezwzględnie konieczne, ma przewagę nad interesem prywatnym; aby ta przewaga nie była przypadkowa, to w przepisach określa te sytuacje, stosunki; w normach pr. adm. zawarte są mechanizmy ograniczające tam, gdzie ustawodawca uzna to za niezbędne chronione przepisami pr. cywilnego. np. pr. cywilne chroni naszą prywatność, ale co do osób pełniących funkcje publiczne, prywatność jest wyłączona, bo zarobki zeznają
np. pr. cywilne - wolność zawierania umów, ale pr. administracyjne ogranicza w ustawie o odpadach, właściciel nieruchomości ma obowiązek zawarcia umowy o wywóz nieczystości z podmiotem wskazanym przez gminę
Prawo karne przymus egzekucyjny, przepisy pr. adm. mogą zawierać mechanizmy umożliwiające zmuszenie podmiotu do wykonania
wykroczenie lub przestępstwo - ustawodawca może uznać, że niewykonanie obowiązku wynikającego z przepisów pr. adm. zasługuje na znaczniejsze potępienie, sroższą karę niż przymus egzekucyjny, np. ustawa o ruchu drogowym
w takim przypadku pr. karne udziela, ustanawia sankcje, prawu administracyjnemu, które mają zwiększyć skuteczność w wykonywaniu tej ustawy
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz