Sterowanie projektem

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1918
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sterowanie projektem - strona 1

Fragment notatki:

Sterowanie projektem: kontrola i koordynacja wykonawstwa projektu
Przebieg sterowania projektem:
-kontrola i koordynacja jakości projektu
- kontrolę terminów przygotowania i wykonawstwa projektu
- kontrolę zużycia zasobów w trakcie przygotowywania i wykonawstwa projektu
- kontrolę kosztów przygotowania i wykonawstwa projektu
- kontrolę dostaw i podwykonawstwa
- kontrolę ryzyka projektu
- kontrolę pracy zespołu projektowego
Proces kontroli przebiega następująco:
Ustalenie wyników mierzenie wyników porównanie wyników z normami ocena wyników i Reagowanie Korekta odchyleń utrzymanie status quo zmiana norm
W czasie kontroli należy ustalić normy (parametry), z którymi będą porównywane późniejsze wyniki. Normy kontroli projektów ustala się w fazie przygotowanie projektu, głównie w etapach planowania. Są to:
- normy jakościowe wyników
- normy ilościowe wyników
- normy czasowe
- normy zużycia zasobów
- normy kosztów
- normy ryzyka
Ze względu na złożoność obiektu kontroli istotne jest zawężenie zakresu kontroli do najważniejszych elementów z punktu widzenia wyznaczonych celów. Polega to na określeniu kluczowych obszarów wyników czyli tych czynności projektu, których skuteczność i efektywność decyduje o sukcesie projektu, oraz strategicznych punktów kontroli tzn. krytycznych punktów, w których należy prowadzić intensywną kontrolę. Porównanie wyników z normami prowadzi do stwierdzenia odchyleń.
Koordynacja jest to integracja czynności wchodzących w skład projektu. Konieczność scalania czynności projektu wynika z faktu, że projekty realizowane są w systemie pracy podzielonej między różnych wykonawców. Ze względu na złożoność problemów koordynacyjnych koordynacja w zarządzaniu projektami jest zazwyczaj opracowywana presytuacyjnie w postaci projektów systemów działania i planów współdziałania. Koordynacja sytuacyjna ma uzupełniające znaczenie. Skuteczne koordynacja może być realizowana na trzy sposoby, tzn. przez zastosowanie podstawowych koordynacyjnych technik zarządzania, zwiększenie potencjału koordynacji oraz zmniejszenie potrzeb koordynacyjnych.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz