Statystyka opisowa - kolokwium, mgr Wałęga

Nasza ocena:

3
Pobrań: 805
Wyświetleń: 7854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Statystyka opisowa - kolokwium, mgr Wałęga - strona 1

Fragment notatki:

Zadania z I kolokwium na ZiM - mgr Agnieszka Wałęga ze statystyki opisowej. Zadania są bez rozwiązań. Dokument ma 4 strony i porusza takie zagadnienia jak: asymetria, koncentracja, rozkład normalny, średnia, ocena punktu regresji, interpretacja współczynnika regresji liniowej, ocena dopasowania linii regresji empirycznych, zróżnicowanie, współczynnik korelacji rang, współczynnik koncentracji, współczynnik zmienności, odchylenie, moda, prosta regresji.
                                                                                                                                                                                                                  <>                                                                                                                                                                <>                                      

(…)

… 1. Coraz więcej pracowników z ................nie wiem co tu ma być................
Się do pracy w firmie. Na podstawie wyników testu psychologicznego w jednej z nim
wyznacza :
a). jaką liczbę punktów przekroczyło 16% kandydatów na pracowników tej firmy;
b). typową liczbę punktów uzyskanych na tym teście;
c). asymetrię i koncentrację uzyskanej przez piszących test liczby punktów;
2
Oceny…
… ?
Współczynnik koncentracji:
[ ] jest miarą dla połowy obserwacji w próbie (od kwantyla pierwszego do kwantyla
trzeciego)
[ ] jest miarą dla wszystkich obserwacji w próbie
[ ] może być wyznaczony na podstawie momentu centralnego rzędu czwartego i odchylenia
standardowego
[ ] może przyjmować wartość tylko z przedziału <-1,1>
Współczynnik zmienności:
[ ] może być wyznaczony na podstawie średniej arytmetycznej i odchylenia standardowego
[ ] określa kierunek i siłę asymetrii
[ ] umożliwia porównanie zmienności cech statystycznych wyrażonych w różnych
jednostkach miary
[ ] jest bezwzględną miarą zmienności
prosta regresji opisująca zależność kosztów transportu w tyś zł. (Y) od wysokości obrotów w
y i = 0,715 + 0,13x i Na tej podstawie możemy wnioskować, że:
tyś zł (X) ma ??????
[ ] jeżeli obroty wzrosną o 1 tyś…
…, to:
[ ] musi być również ujemna korelacja pomiędzy X i Y
[ ] jeśli X wzrasta, to Y musi na ogół spadać
[ ] linie regresji przetnie oś Y dla ujemnych wartości
[ ] współczynnik determinacji musi przyjąć wartość z przedziału <0,1>
W pewnym przedsiębiorstwie średnia płaca wynosiła 850 zł, najczęstsza płaca była
równa 520 zł, a odchylenie stanu płac wynosiło 250 zł:
[ ] płace w tym przedsiębiorstwie charakteryzują się rozkładem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz