Statystyka matematyczna - lista poleceń 3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Statystyka matematyczna - lista poleceń 3 - strona 1

Fragment notatki:


Statystyka matematyczna Lista poleceń 3: statystyki opisowe  1. Oblicz   (ręcznie)   średnią   próbkową,   medianę   próbkową   oraz   wariancję   próbkową  obciążoną i nieobciążoną dla następujących zbiorów danych, a następnie porównaj  swoje wyniki z obliczeniami wykonanymi w Excelu: a) 1, 3, 2, 5, 2, 5; b) 13, 23, 14, 35, 23, 14, 18; c) 0,4, 0,2, 0,5, 0,1, 0,6, 0,6; d) -1, -1, 2, -2, 3, -2, 1.  2. Dla przedłożonych w pliku zbiorów danych oblicz wartości następujących statystyk  opisowych: średnia próbkowa, mediana próbkowa, wariancja próbkowa nieobciążona  i obciążona, próbkowe odchylenie standardowe obciążone i nieobciążone, minimum,  maksimum. Przekonaj się, że   próbkowe odchylenie standardowe (nieobciążone i  obciążone)   jest   pierwiastkiem   wariancji   próbkowej   oraz   że   wariancja   próbkowa  (nieobciążona i obciążona) jest kwadratem próbkowego odchylenia standardowego.  3. Narysuj histogramy dla poszczególnych zbiorów danych. Zwróć uwagę na wzajemne  związki między średnią próbkowa i medianą próbkowa a symetrią rozkładu i jego  modalnością.   W których   przypadkach   średnia   dobrze   charakteryzuje   rozkład  danych, a w których jej znaczenie jest trudne do zinterpretowania?  4. Oblicz   dostępne   statystyki   opisowe,   używając   narzędzia   Statystyki   opisowe  w dodatku Analysis ToolPak oraz tabel przestawnych. Zwróć uwagę na kolejność  niezbędnych   czynności,   gdy   dane   są   podzielone   na   kilka   grup,   a   grupy   są  przemieszane bądź nieprzemieszane. Pomocny film: http://www.youtube.com/watch?v=3fvBZ7_axjA ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz