Statystyka matematyczna ćwiczenia 6 - teoria gier

Nasza ocena:

4
Pobrań: 56
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Statystyka matematyczna ćwiczenia 6 - teoria gier - strona 1

Fragment notatki:


                                                                                                       TEORIA GIER   1.  Dwóch  kandydatów prowadzi kampanię  wyborczą na  urząd dziekana.  Każdy  z  kandydatów   D 1  i   D 2  podejmuje  decyzję,  jaki  rodzaj  kampanii  prowadzić,  aby  zwiększyć  liczbę  swoich  wyborców,  a  tym  samym  odebrać  głosy  przeciwnikowi.  Kandydaci  mają  do  wyboru  trzy  rodzaje  kampanii:   A   −  agresywna  w  stosunku  do  konkurenta,   K   −  oparta  na  krytyce  przeszłości,   O   −  przedstawiająca  optymistyczny  obraz  przyszłości.  Przeprowadzony  sondaż  oszacował,  o  ile  procent  każdy  rodzaj  prowadzonej  kampanii  przez  kandydatów  mógłby  powiększyć  krąg  wyborców  w  zależności  od  rodzaju  prowadzonych kampanii. W poniższej tabeli przedstawiono oceny procentowych zmian liczby wyborców w zależności od  rodzaju prowadzonych kampanii.    Znak minus znaczy utratę potencjalnych wyborców kandydata  D 1 na korzyść kandydata  D 2. Jeśli dla przykładu kandydaci  jednocześnie będą prowadzili kampanię w stylu świetlanej przyszłości, to liczba wyborców kandydata  D 2 wzrośnie o 7%.  a)  Czy rozważany problem decyzyjny jest grą dwuosobową o sumie zero? Jeśli tak to czy istnieje punkt siodłowy?   b)  Bazując na wynikach sondażu określ optymalne strategie dla obu kandydatów.  c)  Ostatnie sondaże stwierdziły, że nastąpiły zmiany w ocenie wpływu rodzaju kampanii na potencjalnych wyborców. W  tabeli poniższej przedstawiono wyniki ostatnich opinii.       Kandydat  D 1  Kandydat  D 2  A  K  O  A  -2%  4%  3%  K  -1%  5%  2%  O  4%  -7%  -4%        2.   Dwaj gracze A i B decydują się na grę o następującej macierzy wypłat. Znajdź rozwiązanie tej gry.             A    B  B1  B2  B3  A1  4  0  2  A2  -2  7  1        3.   (10.3  skrypt)  Dwaj  rywalizujący  ze  sobą  cukiernicy  −  Jan  i  Cezary  −  zabiegają  o  zwiększenie  swych  udziałów  na  rynku.  Każdy z nich może zastosować 4 strategie ( A  − udzielenie rabatu;  B   −  obniżka  cen  na  niektóre  produkty;   C   −  przeprowadzenie  specjalnych  kampanii  sprzedaży;   D   −  kontynuacja  bieżącej  sprzedaży).  Macierz  korzyści  przedstawiono  poniżej.  Znajdź  optymalne rozwiązanie gry dla Jana.        4.  Podaj zbiory decyzji dla graczy oraz macierz wypłat w następujących grach o sumie zero. 

(…)


8
16
12
1
4. Podaj zbiory decyzji dla graczy oraz macierz wypłat w następujących grach o sumie zero.
a) Osoby A i B grają przeciw osobie C. Na ruch w grze składają się trzy posunięcia wykonane oddzielnie przez każdą z
tych osób. Posunięciem A jest włożenie do kopert numeru 4 albo 8, posunięciami B i C jest włożenie do swoich kopert
numeru 1 albo 2. Osoby uczestniczące w grze nie znają wykonanych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz