Stal dla konstrukcji żelbetowych - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1043
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stal dla konstrukcji żelbetowych - wykład - strona 1 Stal dla konstrukcji żelbetowych - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Stal dla konstrukcji żelbetowych
Dla konstrukcji żelbetowych istotne są cechy stali zbrojeniowych: wytrzyma­łość na rozciąganie (ft) granica plastyczności stali (fy)t ciągliwość stali (wydłużal-ność plastyczna), rodzaj powierzchni, spawalność, wytrzymałość zmęczeniowa.
Podstawową cechą mechaniczną jest granica plastyczności (fizyczna lub umow­na: odpowiadająca naprężeniu, przy którym jednostkowe wydłużenie trwałe wynosi 0,2%). Wytrzymałościom charakterystycznym podporządkowane są klasy stali od A0 do AIII o określonych gatunkach. Stale możemy uznać za dostatecznie ciągliwe, jeżeli wydłużalność plastyczna a5 ^ 16% dla stali klasy AIII i a5 ^ 22% dla stali klas A0, Al, AII. Norma europejska EC2 zaleca stosowanie stali o
gdzie: eu oznacza wydłużenie przy maksymalnej sile (nie odpowiada zatem wydłu-żalności plastycznej wg PN).
Powierzchnia stali może być gładka (A0, Al) lub żebrowana (AII, AIII). Cha­rakterystyka powierzchni prętów powinna być odpowiednia dla zapewnienia ich przyczepności do betonu. Zaleca się, aby pręty zbrojeniowe były spawalne. Stal zbrojeniowa musi być uspokojona, podobnie jak stal konstaikcyjna, a zatem nadaje się tylko klasy Al - AIII o granicy plastyczności w przedziale 240 MPa - 490 MPa.
Realizacja sprężenia za pomocą cięgien stalowych jest możliwa dzięki stoso­waniu stali o wysokiej wytrzymałości, można ją uzyskać poprzez:
- zwiększenie zawartości węgla w stali do 0,9% (1,0%) z jednoczesnym dodaniem niewielkiej ilości metali szlachetnych (manganu, krzemu) i ograniczeniem za­wartości zanieczyszczeń w stali (siarki, fosforu).
- obróbkę termiczną (hartowanie, patentowanie),
- obróbkę plastyczną na zimno (przeciąganie),
albo tylko poprzez dodanie metali szlachetnych: manganu, krzemu, chromu, niklu, molibdenu i ograniczeniu zawartości węgla do ok. 0,3% (stale stopowe).
Druty ze stali wysoko węglowych zimnociągnionych mogą być wprost stoso­wane do konstinkcji sprężonych, bądź mogą być z nich wytwarzane wyroby ciągar-skie: sploty, liny. Natomiast ze stali stopowych produkuje się pręty. Dbałość o trwa­łość mostów spowodowały zaostrzenie wymagań stawianych stalom sprężającym
polegające na:
- przyjęciu umownej granicy plastyczności nie mniejszej niż 85% wytrzymałości na rozciąganie przy dodatkowym założeniu, iż granica plastyczności odpowiada
odkształceniu plastycznemu 0,1%,
- zagwarantowaniu wydłużenia przy zerwaniu min. 3,5%,
- ograniczeniu relaksacji stali, która dla mostów powinna być klasy 2 (tzw. niska relaksacja), - zapewnieniu odpowiedniej wytrzymałości zmęczeniowej dla 2 * 106 cykli zmian naprężeń,
- zapewnieniu minimalnej wytrzymałości splotów w złożonym stanie naprężenia, ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz