Środowisko wodne miasta

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Środowisko wodne miasta - strona 1

Fragment notatki:

Środowisko wodne miasta (hydrosfera)   Znaczenie wody w mieście: źródło wody pitnej, droga transportowa, źródło energii (elektrownie),  wykorzystywana przez zakłady przemysłowe (historyczne młyny i kuźnie), regulacja klimatu (w różnej skali),  zbiorniki przeciwpożarowe/retencyjne, walory estetyczne/rekreacyjne          Zmiany warunków hydrograficznych wpływające na bilans wodny miasta:  regulacje cieku (umacnianie  brzegów, tworzenie nasypów), zmiana wodności większych cieków, likwidacja mniejszych cieków, osuszanie  terenów podmokłych, powstawanie stawów, fontann, kanałów, rozbudowa systemu kanalizacyjnego, wzrost  powierzchni nieprzepuszczalnych dla wody, wprowadzenie wysokiej zabudowy wymagającej odwodnienia  terenu     Problemy związane z gospodarką wodną miasta:  obniżenie poziomu wód gruntowych (dostępność wody),  stan biologiczny i chemiczny wód, gospodarka ściekami    zanieczyszczenia:  komunikacyjne (pył ścieranych opon, asfaltu, okładzin hamulcowych, gazy spalinowe,  wycieki oleju), chemiczne środki ochrony roślin, nawozy organiczne i mineralne, substancje toksyczne z  wysypisk komunalnych i składowisk, zanieczyszczenie z powierzchni.    Wpływ na organizmy żywe : wpływ na gospodarkę tlenową wód (związków i pierwiastki biogenne PO4,NH4,  NO3), toksyczny wpływ substancji kumulowanych w organizmie (metale ciężkie, węglowodory)    Szata roślinna : gatunki roślin (flora), zbiorowiska roślinne (roślinność), szata roślinna spontaniczna, zieleń  urządzona        ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz