środki w postępowaniu egzekucyjnym - omówienie (II sem

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 434
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
środki w postępowaniu  egzekucyjnym  - omówienie (II sem - strona 1

Fragment notatki:

Zabezpieczenie wykonywania obowiązku egzekucyjnego - wykroczenia typowe prawo karne, wątpliwości na korzyść oskarżonego
- kary administracyjne - stwierdzenie czynu-odpowiedzialność, kara niezależnie od winy, np. ochrona środowiska
- sankcje w trybie postępowania dyscyplinarnego urzędnicy, ale nie tylko np. weterynarze
- środki o charakterze egzekucyjnym
SANKCJE EGZEKUCYJNE
SANKCJE KARNE
Cel: nie dolegliwość czy odwet, ale doprowadzenie do określonego rezultatu - wykonanie obowiązku, reakcja na to co się nie stało, doprowadzenie do stanu pożądanego przez ustawodawcę
Cel: represje, odwet za przestępstwo, prewencja, sankcja skupiona (na sprawcę) i rozsiana (odstrasza), resocjalizacja
Możemy zastosować w każdym wypadku niezrealizowania obowiązku administracyjnego, nie ma w przepisach przewidzianej takiej opcji, to jest wiadome bez wyraźnych przepisów
Tylko do konkretnych czynów istnieje możliwość wymierzenia kary
Zagrożenie karą - konieczność zindywidualizowania przypadku, trzeba wskazać, że w odniesieniu do konkretnej osoby będzie zastosowany jakiś środek, dopiero wtedy karzemy
Zagrożenie kary wynika z ustawy
Osoby fizyczne i prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, związek osób - istnieje interes prawny czyli mają zdolność prawa administracyjnego
Osoba fizyczna
Można karać wielokrotnie, mnożenie dolegliwości do skutku, aż obowiązek zostanie zrealizowany, stopniowanie, coraz bardziej dolegliwe
Jeden czyn może być ukarany tylko raz
Jeżeli ktoś nie wykonał obowiązku, wszczęto nawet postępowanie egzekucyjne, ale w tym momencie realizuje obowiązek - nie można wymierzyć sankcji, bo obowiązek został wykonany, umorzenie postępowania; została wymierzona grzywna, nawet ją ściągnięto to możliwe jest oddanie uiszczonej grzywny; umorzenie postępowania egzekucyjnego - gdy nie ma możliwości ściągnięcia kary z powodów majątkowych
Zachowanie późniejsze nie ma wpływu na ukaranie - pojednanie, naprawienie szkody, ale nadal kara
Cały katalog kar zasadniczych i dodatkowych - pełna dyspozycja, wybór
Kary przewidziane dla danego czynu
ŚRODKI EGZEKUCYJNE
o charakterze pieniężnym
- z pieniędzy dobrowolnie/niedobrowolnie, „z portfela”, gotóweczka
- z wynagrodzenia za pracę zajmowana część
- z renty lub emerytury
- z rachunków bankowych lub kont
- z innych wierzytelności pieniężnych lub praw majątkowych np. z praw autorskich, z papierów wartościowych, udziałów w spółce z o.o., z dywidendy - z ruchomości
- z nieruchomości skomplikowane i kosztowna procedura
o charakterze niepieniężnym


(…)

…. odebranie siłą wywłaszczonej nieruchomości, opróżnienie lokalu
- przymus bezpośredni > np. doprowadzenia do osobistego stawiennictwa w charakterze świadka

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz