Środki trwałe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Środki trwałe - strona 1

Fragment notatki:

Środki trwałe są to rzeczowe składniki majątku: kompletne, zdatne do użytku, przekazane do używania, przeznaczone na potrzeby przedsiębiorstwa (w odróżnieniu od inwestycji), o przewidywalnym okresie ekonomicznej użyteczności powyżej 1roku. Zalicza się do nich: grunty, budynki, lokale, budowle, maszyny, urządzenia, środki transportu, inwentarz żywy, ulepszenia w obcych środkach trwałych. Wydatki związane z ulepszeniem środków trwałych nie przekraczające 3500zł rozliczane są do kosztów remontu (mimo tego, że jest to ulepszenie). Wydatki związane z ulepszeniem środków trwałych przekraczające 3500zł (po zakończeniu prac związanych z ulepszeniem) dotyczące własnego środka trwałego, powiększają wartość początkową tego środka, dotyczące obcego środka trwałego zalicza się do innych środków trwałych.
Ulepszenia polegają na: przebudowie, rozbudowie, modernizacji, adaptacji, doposażeniu (w tym także urządzenia peryferyjne). Ulepszenie powoduje wzrost wartości użytkowej mierzonej w szczególności: wydłużeniem okresu używania, zwiększeniem wydajności, poprawą jakości wytwarzanych produktów, obniżeniem kosztów eksploatacji.
Przepisy podatkowe nakładają obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego i wnip o wartości początkowej 3500zł. Środki trwałe podlegają amortyzacji (i umarzaniu) od następnego miesiąca po przekazaniu do używania, amortyzację najczęściej określa się metodą liniową, nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych od gruntów (za wyjątkiem gruntów służących wydobywaniu kopalin metodą odkrywkową).
Środki trwałe w budowie:
-są to poniesione wydatki na przyszłe środki trwałe, które:
a)zostały zakupione ale nie przekazane do używania (niewymagające montażu)
b)zostały zakupione i są w trakcie montażu
c)aktualnie są w trakcie budowy
d)aktualnie są w trakcie ulepszania.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz