Środki stosowane w leczenie zakażeń bakteryjnych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1344
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Środki stosowane w leczenie zakażeń bakteryjnych - strona 1 Środki stosowane w leczenie zakażeń bakteryjnych - strona 2 Środki stosowane w leczenie zakażeń bakteryjnych - strona 3

Fragment notatki:


ŚRODKI STOSOWANE W LECZENIU ZAKAŻEŃ BAKTERYJNYCH Zakres działania Przez zakres działania danego leku przeciw zakażeniom rozumie się, przeciw którym drobnoustrojom dana substancja jest skuteczna ( in vi tro ) w stężeniach, dających się uzyskać w miejscu występowania zakażenia u człowieka
Rodzaj działania Zarówno in vitro , jak i in vivo można rozróżnić dwa rodzaje działania chemioterapeutyków:
bakteriostatyczne bakteriobójcze Na podstawie rodzaju działania leki przeciw zakażeniom dzieli się na trzy klasy:
działanie bakteriobójcze zależne od stężenia: aminoglikozydy, fluorochinolony działanie bakteriobójcze zależne od czasu: większość antybiotyków β -laktamowych działanie niebakteriobójcze (bakteriostatyczne): starsze makrolidy, tetracykliny, sulfonamidy działanie bakteriobójcze działanie bakteriostatyczne inhibitory gyrazy
sulfonamidy
antybiotyki β-lamtakowe
trimetoprim
antybiotyki aminoglikozydowe
tetracykliny
antybiotyki polipeptydowe
chloramfenikol
antybiotyki glikopeptydowe
makrolidy (starsze)
izoniazyd, firampicyna, pirazynamid
etambutol
Siła działania Determinuje jakie stężenie jest potrzebne do uzyskania efektu terapeutycznego, podawana jako:
MIC - minimalne stężenie hamujące
MBC - minimalne stężenie bakteriobójcze
Efekt poantybiotykowy - to dalsze utrzymanie się działania przeciwbakteryjnego po zmniejszeniu się stężenia leku poniżej wartości mierzalnych.
Efekt pierwszej dawki - oznacza uwarunkowany przez działanie aminoglikozydu przejściowy spadek wrażliwości drobnoustroju, polega on na zmniejszeniu wychwytu substancji czynnej do wnętrza komórki.
Oporność na lek - występuje, gdy wartość MIC jest większa od najwyższego (nietoksycznego) stężenia in vivo , dającego się uzyskać w surowicy lub tkankach:
pierwotna wtórna Mechanizmy oporności - chromosomalne i pozachromosomalne
Oporność krzyżowa - polega na występowaniu oporności na chemioterapeutyki, które są pokrewne pod względem budowy chemicznej mechanizm działania
ANTYBIOTYKI β-LAKTAMOWE (ryc.11-7)

(…)

…. powl. 1M j.m., 1,5M j.m. (sól potasowa fenoksymetylopenicyliny)
FENOSPEN - tabl. podzielone 1M j.m.
V-CYLINA - tabl. 0,4M j.m. (sól potasowa fenoksymetylopenicyliny)
PENICYLINY PENICYLINAZOOPORNE
METYCYLINA (Meticillin, sól sodowa metycyliny)
(wzór)
półsyntentyczna penicylina o znacznej oporności na penicylinazy wytwarzane przez gronkowce
działa głównie na gronkowce (w mniejszym stopniu na paciorkowce i Neisseria spp.)
oporność niektórych szczepów gronkowców jest związana z zaburzeniami powinowactwa białek PBP2A do metycyliny
podawana pozajelitowo
przenika do tkanek i płynów ustrojowych zwłaszcza do kości, żółci (słabo do PMR)
Preparaty proste:
CELBENIN - fl. 1g subt. sucha
NAFCYLINA (Nafcillin, sól sodowa nafcyliny)
(wzór)
półsyntetyczna penicylina o wąskim spektrum działania
działa na gronkowce…
… kloksacyliny)
(wzór)
półsyntetyczna penicylina izoksazolilowa do stosowania doustnego i pozajelitowego
działa głównie na ziarniaki G(+) - przede wszystkim gronkowce (także wytwarzające penicylinazę), nieco słabiej na paciorkowce, spośród bakterii G(-) działa na Neisseria spp.
stosowana głównie w zakażeniach gronkowcowych
Preparaty proste:
APO-CLOXI - kaps. 250mg, 500mg
OKSACYLINA (Oxacillin)
(wzór…

posiada zakres działania bakteriobójczego kloksacyliny, ale działa od niej silniej zarówno na gronkowce i paciorkowce
wchłania się po podaniu doustnym
Preparaty proste:
DICLOCIL - kaps. 250mg, 500mg; amp. 1g (iv.)
PENICYLINY O SZEROKIM SPEKTRUM DZIAŁANIA
AMPICYLINA (Ampicillin)
(wzór)
półsyntentyczna penicylina z grupy aminopenicylin o szerokim zakresie działania bakteriobójczego
podawana doustnie…
… działania obejmuje:
ziarenkowce G(+): paciorkowcowe (enterokoki są oporne!)
pałeczki G(-): maczugowiec błonicy, meningokoki (dwoinki zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych)
krętki: Borrelia burgdorferi, Treponema pallidum
nie działa na pałeczki G(-), krętki gruźlicy, wirusy, pierwotniaki i grzyby
wrażliwa na działanie penicylinazy
mniej niż 30% dawki wchłania się z przewodu pokarmowego, osiągając we krwi…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz