Środki specjalne - pojęcie i charakterystyka

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 385
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Środki specjalne - pojęcie i charakterystyka - strona 1

Fragment notatki:

Środki specjalne- pojęcie i charakterystyka.  
Środki specjalne są formą działalności finansowej jednostki budżetowej. W tej prowadzona może być działalność uboczna bądź część podstawowej działalności jednostki budżetowej. Nie są one (środki specjalne)wyodrębnione organizacyjnie z jednostki budżetowej. Wyodrębnienie ogranicza się jedynie do sfery finansowej, a jego wyrazem jest odrębny plan finansowy środków specjalnych oraz odrębny - inny niż jednostki budżetowej - rachunek bankowy.
W myśl ustawy o finansach publicznych, środki specjalne są środkami finansowymi, gromadzonymi przez jednostki budżetowe na wyodrębnionych rachunkach bankowych:
1)      na postawie odrębnych ustaw oraz uchwał organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego;
2)      z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej;
3)      z tytułu odszkodowań i wpłat na utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce budżetowej w zarząd lub użytkowanie;
4)      z tytułu sprzedaży zapasów środków materiałowych przechowywanych w celach mobilizacyjnych.
 
Środki specjalne przeznacza się na:
1)      cele wskazane w ustawie lub uchwale, na podst. której utworzono te środki;
2)      cele wskazane przez darczyńcę lub spadkodawcę;
3)      remont lub odtworzenie mienia uszkodzonego bądź utraconego, które było w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej, a także odtworzenie zapasów środków materiałowych przechowywanych w celach mobilizacyjnych.
Gospodarowanie zasobami środków specjalnych odbywa się w oparciu o plan finansowy (roczny lun na okres wydatkowania zasobów pieniężnych).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz