Środki odwetowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Środki odwetowe  - strona 1 Środki odwetowe  - strona 2

Fragment notatki:

ŚRODKI ODWETOWE (PRZECIWŚRODKI) Środki odwetowe  tzw. przeciwśrodki, counter measures
-działalność nadzwyczajna państwa, którego interesy zostały naruszone przez działanie drugiego państwa
-za pomocą środków odwetowych państwo broni swojego stanowiska
-do środków odwetowych zalicza się:
1) retorsje
2) represalia
3) embargo
4) blokadę pokojową (obecnie zakazana) 1) Retorsje  działalność odwetowa, jaką jedno państwo podejmuje w odpowiedzi na sprzeczne z jego interesami i
nieprzyjazne działanie drugiego państwa, takimi samymi środkami
-działanie, które powoduje zastosowanie retorsji, nie stanowi pogwałcenia prawa m-dowego
-państwo stosując retorsję, podejmuje takie same lub podobne środki jak te, które spowodowały zastosowanie
odwetu (zasada proporcjonalności/stosunkowości)
-np. podniesienie opłat celnych, ograniczenie wydawania wiz wjazdowych, wysiedlenie obywateli innego państwa
 Dekret Prezydenta RP o ochronie interesów państwa polskiego i jego obywateli w stosunkach
międzynarodowych (1936r.) - upoważniał Radę Ministrów do stosowania retorsji w następujących
przypadkach:
a) gdy państwo obce traktuje obywateli polskich gorzej niż własnych obywateli
b) gdy państwo obce nie zapewnia polskim obywatelom ochrony, jaka zapewniana jest innym
cudzoziemcom na obszarze państwa obcego
c) gdy państwo obce ogranicza państwo polskie w rozporządzaniu majątkiem przez obywateli lub
utrudnia dochodzenie roszczeń
d) gdy państwo obce naraża na uszczerbek interesy państwa polskiego 2) Represalia  odwet, jaki państwo podejmuje w odpowiedzi na bezprawną działalność drugiego państwa, takimi
samymi środkami (bezprawnymi, ale usprawiedliwionymi)
-mogą być wymierzone przeciwko państwu w sposób pośredni, np. w postaci środków godzących w interesy
obywateli tego państwa
-np. zatrzymanie statków obcego państwa, zajęcie majątku drugiego państwa
-przy stosowaniu represaliów rządzi zasada stosunkowości/proporcjonalności
-czyny odwetowe muszą być takie same lub podobne do czynów, które wywołały zastosowanie represaliów
-represalia wykraczające poza ich przyczynę uważane są za nadmierne i są zakazane
-prawo m-dowe zakazuje stosowania represaliów w postaci użycia siły lub groźby użycia siły, czynów godzących w
zdrowie lub życie ludności
-w czasie pokoju obowiązują 2 zasady stosowania represaliów:
1) zasada załatwiania sporów m-dowych środkami pokojowymi
2) zakaz użycia siły lub groźby użycia siły
-w tym czasie dopuszczalne są represalia w postaci, np. zawieszenia wykonywania umowy m-dowej


(…)

… zarządziły blokadę morską Kuby, polegającą na zatrzymaniu statków i niedopuszczeniu na Kubę
części wyrzutni rakietowych oraz niektórych innych rodzajów broni

… i rozbitków sił zbrojnych na morzu
 III KG o traktowaniu jeńców wojennych
 IV KG o ochronie osób cywilnych podczas wojny
-zakazane są represalia w stosunku do następujących kategorii ofiar wojny:
-rannych i chorych w wojnie lądowej
-rannych, chorych i rozbitków w wojnie morskiej
-jeńców wojennych
-ludności cywilnej
-zakazane jest zastraszanie, terroryzowanie oraz wszelkie czyny godzące w zdrowie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz