Sprawozdawczość finansowa- wykład 9

Nasza ocena:

5
Pobrań: 749
Wyświetleń: 1645
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawozdawczość finansowa- wykład 9 - strona 1 Sprawozdawczość finansowa- wykład 9 - strona 2 Sprawozdawczość finansowa- wykład 9 - strona 3

Fragment notatki:

Sprawozdawczość finansowa prof. zw. Dr hab. Halina Buk Wykład 9
RÓŻNICE PRZEJŚCIOWE
SKŁADNIK BILANSU
RÓŻNICA
Dodatnia
Ujemna
AKTYWA
PASYWA
WK WP
WK WP
Wartość podatkowa aktywów- jest to kwota wpływająca na pomniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przypadku uzyskania z nich korzyści ekonomicznych. Jeżeli uzyskanie korzyści ekonomicznych nie powoduje pomniejszenia podstawy podatku dochodowego, to wartość podatkowa aktywów jest ich wartością księgową.
Wartość podatkowa pasywów- jest to ich wartość księgowa pomniejszona o kwoty, które w przyszłości pomniejszaj podstawę podatku dochodowego. PRZYKŁADY:
AKTYWA
Zapas materiałów o wartości w cenie nabycia 10 000zł Zaktualizowana wartość bilansowa 7 000zł
Wartość księgowa zapasu materiałów 7 000zł
Wartość podatkowa 10 000zł
Różnica przejściowa ujemna 7 000 - 10 000 = -3 000zł
Aktywa z tytułu podatku dochodowego 3 000 * 19% = 570 zł
Naliczone odsetki od należności 500zł
Wartość księgowa 500zł
Wartość podatkowa 0zł
Różnica przejściowa dodatnia 500 - 0 = 500zł
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy 500 * 19% = 95zł
PASYWA
Zobowiązania z tytułu odsetek za zwłokę w zapłacie 200zł
Wartość księgowa odsetek 200zł
Wartość podatkowa 0zł
Różnica przejściowa ujemna 0 - 200 = -200zł
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 200 * 19% = 38zł
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 3 000zł
Wartość księgowa wynagrodzeń 3 000zł
Wartość podatkowa 0zł
Różnica przejściowa ujemna 0 - 3 000 = -3 000zł
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 000 * 19% = 570zł
Rezerwy na naprawy gwarancyjne 10 000zł
Wartość księgowa rezerwy 10 000zł
Wartość podatkowa 0zł
Ujemna różnica przejściowa 0 - 10 000 = -10 000zł
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 10 000 * 19% = 1 900zł
Aktywa z tytuły odroczonego podatku dochodowego
Założenia
W T1r. spółka poniosła stratę podatkową w kwocie 180 000zł. Istnieją wiarygodne przesłanki, że strata ta będzie rozliczona w 30% w T2r, w 50% w T3r, i w 20% w T4r. Planowana stopa podatkowa od T2r. -19%.
USTALENIE AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO NA 31.12.T1r
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz