Sprawozdanie z badań - omówienie zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawozdanie z badań - omówienie zagadnienia - strona 1 Sprawozdanie z badań - omówienie zagadnienia - strona 2

Fragment notatki:

Pi_at-Borcuch. Notatka składa się z 2 stron.
SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Końcowym rezultatem przedsięwzięcia badawczego jest opracowanie sprawozdania charakteryzującego ten proces i jego wyniki, które powinno zawierać co najmniej następujące punkty:
a. Określenie przedmiotu badań, czyli możliwie krótkie omówienie problemów, jakie stały się punktem wyjścia przedsięwzięcia badawczego.
b. Charakterystyka procesu badań, w której powinny znaleźć się m.in.: krótkie omówienie planu badań, metod i hipotez badawczych; wyróżnione zmienne, określenie badanej populacji, występujące trudności w realizacji badań i sposoby ich przezwyciężania.
c. Prezentacja wyników ilościowych i jakościowych; wykazanie tego, jakie hipotezy zostały zweryfikowane, jaki jest stopień prawdopodobieństwa uzyskanych twierdzeń oraz czy i jakie nowe fakty stwierdzono w czasie badań.
d. Wnioski wynikające z badań: chodzi tu zarówno o wnioski poznawcze, a więc rozszerzające dotychczasową wiedzę, inspirujące nowe hipotezy oraz kierunki badań itp., jak też praktyczne, czyli ukazujące możliwość i celowość zastosowań rezultatów badań do rozwiązywania rozmaitych problemów, w tym także problemów społecznych w ścisłym tego słowa znaczeniu.
Należy również pamiętać o tym, że sprawozdanie z badań — nazywane niekiedy „raportem z badań"— powinno być napisane tak właśnie jak dobry raport, tzn. w sposób jasny i przejrzysty. Im krótsze —tym lepsze, co oczywiście nie znaczy wcale, że należy w tym przypadku popadać w przesadę i pomijać
to, co jest istotne. Zbyt lapidarne sprawozdanie z badań, zawierające różne niedomówienia lub niejasności, może być również mało przydatne, jak zbyt rozwlekłe sprawozdanie, w jakim to, co jest istotne tonie po prostu w powodzi słów, jeśli nawet zostało w nim zamieszczone. Napisanie dobrego
sprawozdania z badań nie jest więc sprawą łatwą. Przydatna jest do tego umiejętność zwięzłego wyrażania swoich spostrzeżeń i myśli oraz poczucia odpowiedzialności za słowo, zwłaszcza, gdy łączy się to z prezentacją danych lub informacji. Ponadto piszący powinien być świadom tego, że jego
sprawozdanie musi być zrozumiałe nie tylko dla niego, ale także dla każdego potencjalnego czytelnika zainteresowanego zawartą w nim treścią.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz