Sprawozdanie - tlen rozpuszczony

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1225
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawozdanie - tlen rozpuszczony - strona 1

Fragment notatki:

SPRAWOZDANIE nr 8 tlen rozpuszczony nr próbki 5 zawartość tlenu rozpuszczonego 3,584 mg O2/dm3 Wstęp Do oznaczania zawartości rozpuszczonego tlenu w wodzie stosuje się metodę Winklera i jej modyfikacje w  zależności od rodzaju substancji przeszkadzających. Tlen rozpuszczony oznacza się w butelkach „tlenowych” o pojemności 250 cm3 z korkiem szlifowym. Butelkę  napełnia się całkowicie badaną próbką wody i zamyka korkiem tak, aby nie powstał pod nim pęcherzyk  powietrza. Przebieg ćwiczenia -do nieutrwalonej próbki w butelce o pojemności 250 cm3 dodano 2 cm3 roztworu siarczanu manganu (II) i 2  cm3 alkalicznego roztworu jodku potasu, -butelkę zamknięto szczelnie korkiem i wymieszano jej zawartość, a następnie odstawiono do opadnięcia  osadu (koloru jasnobrązowego) -dodano 1 cm3 stężonego kwasu siarkowego, zamknięto i ponownie wymieszano do rozpuszczenia osadu  dwutlenku manganu uwodnionego, -z butelki pobrano 100 cm3 roztworu i zmiareczkowano 0,01 n roztworem tiosiarczanu sodu wydzielony jod  do jasnosłomkowego zabarwienia, pod koniec dodano 3 krople roztworu skrobi (roztwór przybrał barwę  ciemnoszarą) -ponownie zmiareczkowano do odbarwienia wszystkie czynności wykonano dwa razy, objętości tiosiarczanu sodu użytego do miareczkowania to:  V1=11,7 cm3  i V2=11,2 cm3 do obliczeń wybrano pomiar drugi Obliczenia zawartość rozpuszczonego tlenu oblicza się ze wzoru:  X=(0,08 * a * 1000)/V V- objętość roztworu pobranego z butelki [cm3] a- objętość 0,01 n roztworu tiosiarczanu sodu użyta do zmiareczkowania wydzielonego jodu [cm3] X=3,584 mg O2/dm    3  Wnioski: Badana próbka wody nie nadaje się do życia wielu organizmów wodnych ( organizmy wodne wymagają do  rozwoju 5-6 mg  mg O2/dm3). Zawartości rozpuszczonego tlenu nigdy się nie określa dla wody pitnej. Według  rozporządzenia ministra środowiska  z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla   prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz   sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód , badana woda ma piątą klasę jakości wód  powierzchniowych. Jest to woda o złej jakości, która nie spełnia wymagań dla wód powierzchniowych  wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz