Sprawozdanie techniczne - Pomiar kątów zenitalnych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 609
Wyświetleń: 3311
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawozdanie techniczne  - Pomiar kątów zenitalnych - strona 1 Sprawozdanie techniczne  - Pomiar kątów zenitalnych - strona 2

Fragment notatki:

SPRAWOZDANIE TECHNICZNE 1. Dane formalno - prawne 1.1. Zleceniodawca: Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska.
1.2. Wykonawca: Agnieszka Leżoń, Sławomir Lis.
1.3. Okres wykonywania zlecenia: - termin rozpoczęcia prac: 13.10.2011.
- termin zakończenia prac: 22,10,2011. 1.4. Przedmiot zlecenia: Pomiar kątów zenitalnych. 2. Czynności pomiarowe: - zakres prac terenowych,: Przedmiotem pomiarów był pomiar kątów zenitalnych. - technologie pomiarowe: Kąty mierzone były metodą zwykłą. Każdy kąt mierzony był w dwóch niezależnych seriach.` - użyty sprzęt: Do pomiarów użyto teodolitu Theo 010 firmy Zeiss. - warunki wykonania pomiaru (sprzyjające lub nie): Warunki pomiarowe były sprzyjające( dobra widoczność, umiarkowane nasłonecznienie).
- powołanie się na instrukcje stosowne dla wykonywanych prac, - stosowne kryteria przy pomiarach: Różnica między dwukrotnym nacelowaniem na dany punkt w poszczególnych położeniach lunety nie mogła przekraczać 10 cc .
- skomentowanie uzyskanych wyników w stosunku do wymagań (kryteriów): Otrzymane wyniki spełniały wymagane kryteria w trakcie pomiarów.
3. Opracowanie wyników - zakres prac obliczeniowych: Obliczone zostały kąty zenitalne, pionowe i błąd indeksu a także ich błędy w poszczególnych seriach a także błąd średni, dla błędu indeksu obliczono także wartość graniczną.
- sposób wykonania obliczeń (zastosowane oprogramowanie): Kontrola w dzienniku pomiarowym pomierzonych wartości kątów została wykonana przy użyciu kalkulatora, natomiast dalsze obliczenia były wykonywane z wykorzystaniem programu Microsoft Office Excel 2007.
- analiza wyników w kontekście wymagań dokładnościowych: Otrzymane wartości błędu indeksu nie przekraczały wartości granicznej.
4. Ocena dokładności - zastosowane parametry oceny: Obliczone zostały wartości błędu kąta zenitalnego, pionowego a także błędu indeksu oraz błąd graniczny błędu indeksu.
- wnioski wynikające z oceny: Otrzymane wartości błędu indeksu dla poszczególnych kątów nie przekraczały obliczonej wartości granicznego błędu indeksu. Dlatego wpływ błędu indeksu na pomierzone kąty jest znikomy, gdyż wartości te mieszczą się w granicach różnicy pomiędzy dwukrotnym nacelowaniem na dany punkt.
5. Prezentacja graficzna - forma prezentacji: Wykres zależności błędu indeksu od kątów zenitalnych.
- wykorzystane oprogramowanie: Wykres został wykonany w arkuszu programu Microsoft Office Excel 2007.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz