Sprawozdanie techniczne - Wyznaczenie długości odcinka pionowego niedostępnego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1449
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawozdanie techniczne - Wyznaczenie długości odcinka pionowego niedostępnego - strona 1 Sprawozdanie techniczne - Wyznaczenie długości odcinka pionowego niedostępnego - strona 2

Fragment notatki:

SPRAWOZDANIE TECHNICZNE 1. Dane formalno - prawne 1.1. Zleceniodawca: Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska.
1.2. Wykonawca: Agnieszka Leżoń, Sławomir Lis.
1.3. Okres wykonywania zlecenia: - termin rozpoczęcia prac: 27.10.2011.
- termin zakończenia prac: 04.11.2011. 1.4. Przedmiot zlecenia: Wyznaczenie długości odcinka pionowego niedostępnego. 2. Czynności pomiarowe: - zakres prac terenowych,: Przedmiotem pomiarów był pomiar kątów zenitalnych, a także odległości między kolejnymi punktami bazy. - technologie pomiarowe: Kąty mierzone były metodą zwykłą. Każdy kąt mierzony był w dwóch niezależnych seriach, natomiast odległość mierzona była dwukrotnie przy użyciu ruletki. - użyty sprzęt: Do pomiarów użyto teodolitu Theo 010 firmy Zeiss oraz ruletki. - warunki wykonania pomiaru (sprzyjające lub nie): Warunki pomiarowe były sprzyjające (dobra widoczność, średnie nasłonecznienie).
- stosowne kryteria przy pomiarach: Różnica między dwukrotnym nacelowaniem na dany punkt w poszczególnych położeniach lunety nie mogła przekraczać 10 cc .Odległość pomiędzy bazami powinna być większa od odległości mierzonego odcinka pionowego od bliższej bazy.
- skomentowanie uzyskanych wyników w stosunku do wymagań (kryteriów): Otrzymane wyniki spełniały wymagane kryteria w trakcie pomiarów.
3. Opracowanie wyników - zakres prac obliczeniowych: Obliczone zostały kąty zenitalne, odległość mierzonego odcinka do bazy oraz długość tegoż odcinka.
- sposób wykonania obliczeń (zastosowane oprogramowanie): Kontrola w dzienniku pomiarowym pomierzonych wartości kątów została wykonana przy użyciu kalkulatora, natomiast dalsze obliczenia były wykonywane z wykorzystaniem programu Microsoft Office Excel 2007.
4. Ocena dokładności - zastosowane parametry oceny:
Błędy typowego spostrzeżenia:
m Z - dla kątów zenitalnych
m b - dla długości pomierzonej
m x - dla odległości obliczonej m d - dla długości odcinka pionowego - wnioski wynikające z oceny: Wartość błędu m­ d = ±1,1 mm uznano za dopuszczalną. 5. Prezentacja graficzna. Forma prezentacji: Szkic konstrukcji pomiaru.
Technologia opracowań graficznych: Rysunki odręczne ołówkiem.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz