Sprawozdanie analiza czasowa i częstotliwościowa (sem. I)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1582
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawozdanie analiza czasowa i częstotliwościowa (sem. I) - strona 1 Sprawozdanie analiza czasowa i częstotliwościowa (sem. I) - strona 2 Sprawozdanie analiza czasowa i częstotliwościowa (sem. I) - strona 3

Fragment notatki:

Wybrane zagadnienia teorii obwodów laboratorium, ćwiczenie 1 PSpice: analiza czasowa i analiza częstotliwościowa Michał Kaleta 1. Na czym polega analiza czasowa (Transient), a na czym częstotliwościowa (AC Sweep)? Jakie parametry symulacji określa się w powyższych analizach i jakie mają one znaczenie? Analiza częstotliwościowa ( AC sweep ) - analizy dla małosygnałowych przebiegów zmiennych i szumów - pozwala na wyliczenie ich odpowiedzi dla jednego źródła sygnału bądź więcej. W tym rodzaju analizy badany przebieg przedstawiony jest w funkcji częstotliwości. Parametry: AC Sweep Type (rodzaj „przetwornika” AC) wybór rodzaju przetwornika (liniowe, oktawowe, dekadowe).
Sweep Parameters (parametry „przetwornika”) wybór ilości punktów pomiarowych (Pts/Decade, Pts/octave, Total Pts.) oraz ustawienia początku (Start Freq .) i końca ( End Freq .) przedziału zmiany częstotliwości przemiatania.
Noise Analysis (analiza szumów) określenie wyjścia napięciowego układu (Output Voltage), źródła sygnału wejściowego (I/V) oraz ilości punktów analizy w rozważanym za-kresie częstotliwości (Interval).
Podane parametry wpływają na wyliczony przebieg amplitudy i fazy sygnałów. Analiza czasowa ( transient ) - bada jak układ zachowuje się w dziedzinie czasu dla różnych parametrów obwodu.
Parametry:
Transient Analysis (analiza przejściowa) ustawienie kroku czasu drukowania punktów wykresu (Print Setup), końcowy czas analizy (Final Time), moment początkowy kreślenia przebiegu (NoPrint Delay) , maksymalny krok czasu analizy (Step Ceilling). Fourier Analysis (analiza Fouriera) ustawienie parametrów analizy Fouriera. Analiza Fouriera musi być poprzedzona analizą Transient Analysis. Ustawia się częstotliwość podstawową f0 (Center Frequency), ilość harmonicznych (Number of harmonics) oraz zmienne poddawane analizie Fouriera (Output Vars). Podane parametry wpływają na wyliczony przebieg czasu sygnałów.
2 .  Jakie znaczenie mają parametry poszczególnych źródeł napięciowych w analizie czasowej (Transient), a jakie w analizie częstotliwościow ej (AC Sweep)? VDC Parametr
Transient
AC sweep
DC
Wpływa na wartość źródła sygnału wejściowego napięciowego.
Nie można przeprowadzić analizy zmiennoprądowej w obwodzie ze stałym źródłem sygnału.
VAC Parametr
Transient
AC sweep
DC
Wpływa na wartość źródła sygnału wejściowego napięciowego. Nie wpływa na działanie układu elektrycznego.


(…)

… przebiegu. Wpływa na przebieg sygnału.
VAMPL
Wpływa na wartość sygnału przebiegu.
Nie wpływa na działanie układu elektrycznego.
FREQ
Wpływa na częstotliwość sygnału.
Nie wpływa na działanie układu elektrycznego.
TD
Wpływa na kształt przebiegu. Nie wpływa na działanie układu elektrycznego.
DF
Nie wpływa na działanie układu elektrycznego.
Nie wpływa na działanie układu elektrycznego.
PHASE
Wpływa na kąt
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz